Як оформити список літератури в курсовій роботі

Як оформити список літератури в курсовій роботі

Написанням курсової роботи закінчується вивчення більшості базових предметів у вищому навчальному закладі. Дуже важливо грамотно оформити список використаних джерел для написання роботи.

Вам знадобиться

- Текст роботи;
- Література;
- Комп’ютер з текстовим редактором.

Інструкція

  1. Перед оформленням бібліографії в курсовій роботі необхідно скласти список всіх нормативно-правових актів, книг, періодичних видань, на які ви посилаєтесь у роботі. Найчастіше перерахування вимагають і ті джерела, які вплинули на ваші виведення, але фактично не озвучені в курсовій.
  2. У першу чергу в списку літератури перераховуються нормативно-правові акти в порядку їх підзаконними. Почніть з опису міжнародних правових актів, потім перерахуйте основні закони держави (Конституцію і кодекси), федеральні закони, постанови уряду, укази президента і т.д. Кожен правової джерело повинен мати повне найменування, дату останніх змін, місце і рік видання.
  3. Далі в списку літератури необхідно перерахувати монографії та навчальні посібники, статті в періодичних виданнях. Їх опис починається з вказівки прізвища автора або колективу авторів, далі пишеться повна назва і вихідні дані. Повністю всю цю інформацію можна переписати з форзаца книги. Для статті в журналі чи газеті необхідно також вказати номери сторінок.
  4. Іноді книги та статті в періодичних виданнях в списку літератури вимагають розбити на два розділи. Перераховані твори розташовуються в бібліографічному списку або в алфавітному порядку (при цьому спочатку перераховуються праці російською мовою, а потім — іноземними), або в порядку використання в роботі.
  5. Окремо оформлюються електронні джерела. Щоб правильно їх оформити, в списку літератури необхідно вказати назву статті чи сайту і повний інтернет-адресу.
  6. Список літератури повинен мати наскрізну нумерацію. Форматується він і як решта тексту роботи (як правило, 14 шрифт Times New Roman з полуторним інтервалом між рядками до абзацу 1,25).