Як оформити список літератури з госту

Як оформити список літератури з госту

Курсова робота — це різновид наукової роботи, яка покликана закріпити в учня матеріал по одній з профільної для його спеціальності дисципліни. Курсова робота, як правило, виконується не частіше, ніж раз на семестр. Будь курсової роботи пред’являються певні вимоги, які зазначені в ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995. Окремо в них зазначені вимоги до оформлення списку літератури.

Інструкція

  1. Необхідно проконтролювати, щоб всі джерела зі списку були вказані в алфавітному порядку згідно з першою букві у автора джерела. Кожне з джерел оформляється згідно з наступним шаблоном:

    Прізвище автора. Найменування джерела: дані, що додаються до найменування (є на титульному аркуші джерела) / авторство; додаткове авторство (чий переклад, хто редактор і т.д.). — Відомості про видання (перевидання чи це, рік повторного видання). — Місто видання: Видавництво, Рік. — Обсяг видання. — (Серія).
  2. Періодичні видання (газети, журнали), ресурси мережі Internet розташовуються в кінці списку літератури. Для періодики існують ті ж вимоги до оформлення, які наведені у першому кроці. Для інтернет-ресурсів треба вказувати не тільки сама адреса сайту (http://прімер.ru), але і та сторінка сайту з даного сайту, звідки були взяті дані (http://пример.ru/страница1/страница2).