Як оформити співробітника на півставки

Як оформити співробітника на півставки

Нерідко в організацію потрібен працівник не на повний робочий день, а на половину ставки. Прийом такого співробітника необхідно оформити відповідно до трудового законодавства, тобто потрібна заява про прийом на роботу, наказ, трудовий договір, особова картка, запис у трудовій книжці. Але прийняття спеціаліста на половину ставки має відмінні риси.

Вам знадобиться

трудове законодавство, бланки відповідних документів, документи працівника, документи підприємства, печатку організації.

Інструкція

  1. Працівник пише заяву на ім’я першої особи компанії, вказавши повне найменування підприємства, прізвище, ініціали, посада керівника в давальному відмінку. Співробітник, який приймається на половину ставки, вписує своє прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку, адреса місця проживання відповідно до документа, який посвідчує особу. У змісті заяви фахівець висловлює своє прохання про прийняття його на роботу, вказує назву структурного підрозділу, посади, на яку він претендує. Поряд з цим працівник пише застереження, що просить прийняти його на половину ставки.
  2. Директор видає наказ про прийом на роботу даного співробітника, присвоює документу табельний номер і дату. У розпорядчій частині вписує прізвище, ім’я, по батькові спеціаліста, назва посади, структурного підрозділу, куди він приймається. Другим пунктом вписує, що оплата праці працівника здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу, вказує кількість годин роботи працівника в день. Третім пунктом буде покладання контролю за виконання наказу. Документ підписує перша особа фірми, запевняє його печаткою організації. Ознайомте прийнятого фахівця з наказом. Працівник ставить свій підпис у потрібному полі, дату ознайомлення.
  3. Укладіть із прийнятим працівником трудовий договір, в умовах праці даного договору пропишіть кількість годин, які працівник зобов’язаний працювати. Якщо це необхідно, вкажіть період робочого часу, який відповідає половині ставки даної посади. Трудовий договір підписує керівник організації, як роботодавець, завіряє печаткою підприємства, співробітник ставить свій підпис, як приймається на посаду працівник.
  4. Запис у трудову книжку вносить кадровий працівник, ставить порядковий номер запису, дату прийому на роботу арабськими цифрами. У відомостях про роботу пише факт прийняття співробітника на певну посаду, вказує найменування підприємства, назва посади та структурного підрозділу. Кадровик запевняє внесену запис печаткою організації, вписує своє прізвище, ініціали, посаду, ставить підпис. Знайомить з записом працівника під розпис. Застережень про половину ставки робити не потрібно, у трудовій книжці фіксується прийом як на загальних підставах.