Як оформити співробітника з іншого міста

Як оформити співробітника з іншого міста

Для деяких підприємств, які займаються розповсюдженням товарів або послуг, вигідніше взяти працівника, який безпосередньо живе в тому місті, де необхідно працювати з клієнтами. Коли таких співробітників декілька, доцільніше буде створити для них відокремлений підрозділ. Іноді організаціям потрібні працівники, які будуть виконувати свої обов’язки на дому — тоді їх необхідно оформити як працівників-надомників.

Вам знадобиться

Документи працівника, документи підприємства, печатку організації, бланки відповідних документів.

Інструкція

  1. Працівник пише на ім’я керівника організації заяву. У шапці документа зазначає прізвище, ініціали директора підприємства в давальному відмінку і найменування компанії відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якщо організаційно-правова форма фірми — індивідуальний підприємець. Вказує своє прізвище, ім’я, по батькові відповідно до документа, що посвідчує особу, у родовому відмінку, адреса місця проживання (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, назва вулиці, номер будинку, корпусу, квартири). У змісті заяви працівник висловлює своє прохання про прийняття його на певну посаду, вписує її назва відповідно до штатного розкладу. Якщо для даної категорії працівників створено відокремлений підрозділ, який приймає співробітник пише його назву. На заяві фахівець ставить особистий підпис і дату його написання. Директор організації проставляє на документі резолюцію з датою і підписом.
  2. Складіть наказ про застосування на роботу даного працівника, надайте документу номер і дату. У розпорядчої частини впишіть назву посади, на яку прийнятий працівник, а також назва відокремленого підрозділу, якщо в даному випадку це має місце. На наказі директор організації ставить особистий підпис, печатка підприємства.
  3. Укладіть з працівником трудовий договір, в якому пропишіть права і обов’язки сторін, реквізити підприємства і відомості про співробітника. У договорі слід вказати форму та строки виплати заробітної плати. Якщо ви приймаєте працівника в іншому місті, у якого обов’язки мають роз’їзний характер, йому необхідно нараховувати надбавки, вкажіть їх суми. Коли на певну посаду приймається працівник-надомник, доцільніше буде нарахування заробітної плати шляхом перекладу на його особистий розрахунковий рахунок, впишіть реквізити особистого рахунку співробітника. З одного боку право підпису має керівник підприємства, з іншого — прийнятий на посаду фахівець. Завірте договір з боку роботодавця печаткою компанії.
  4. У трудовій книжці працівника зробіть відповідний запис про прийом його на роботу. У відомостях про роботу впишіть назву посади, на яку прийнятий працівник. Вкажіть характер роботи спеціаліста — надомна, роз’їзний. Підставою записи служить наказ, вкажіть його номер і дату.