Як оформити становище

Як оформити становище

Регулювання трудових відносин на підприємстві здійснюється з допомогою законів про працю і нормативних актів. Компанії мають право самостійно розробляти локальні нормативні акти, наприклад, положення. Ці документи, розроблені з урахуванням специфіки конкретного підприємства, дозволяють регулювати деякі локальні трудові процеси. Вони визначають порядок вирішення питань, які з ними пов’язані: преміювання співробітників, оформлення службових відряджень, облік і зберігання печаток і штампів та ін

Інструкція

  1. Окремий локальний документ, що регламентує будь-якої трудовий процес, зручний тим, що всі аспекти, пов’язані з даним питанням, висвітлюються в ньому повністю. Будь-який працівник має право звернутися до цього документа у разі виникнення питань. У ряді випадків локальне положення є підтвердженням для контролюючих органів правильності дії керівництва підприємства. Продумайте те питання, яке ви хочете регламентувати, розробивши відповідне положення.
  2. Вивчіть законодавство, чинне на даний момент. Читайте підзаконними актами, в тому числі відомчими і галузевими, що стосуються даного питання. Положення не повинно суперечити цим документам. Ваше завдання — визначення чинного на вашому підприємстві порядку регламентації даної процедури і правил надання звітності.
  3. Законодавство не встановлює жорсткі правила оформлення положень. Практика показує, що обов’язковими розділами в його структурі будуть загальні положення, основна частина і висновок. У загальних положеннях дайте характеристику статусу даного документа, розкажіть про мету його прийняття та пошліться на нормативні акти, які лягли в його основу.
  4. У загальній частині опишіть докладно все, що стосується і відноситься до цього питання. Перерахуйте процедури, які в нього входять, вимоги до їх змісту і порядок дії по кожній з них. Визначте, при необхідності, норми відшкодування, розміри грошових виплат та винагород, перелік необхідних для звітності документів, правила її надання.
  5. У заключній частині призначте відповідальних за виконання даного положення, тих, хто буде контролювати його виконання.
  6. Узгодьте окремі пункти положення з тими службами, які будуть їх забезпечувати або контролювати їх виконання — кадрової, юридичної, фінансової службою компанії, бухгалтерією.
  7. При необхідності, підготуйте зразки документів, які фігурують в тексті даного положення як звітних або потрібних для надання як підстави.
  8. Щоб положення мало юридичну силу, оформіть його відповідно до вимог ГОСТ Р.6.30-2003 * (2), в якому встановлені вимоги щодо оформлення ділової документації. Воно повинно мати гриф погодження з представницьким органом працівників. Проставте на його титульному аркуші візи зацікавлених служб — головного бухгалтера, начальника юридичного відділу.
  9. Прийміть положення у керівника організації. Ввести в дію його слід відповідним наказом, після чого воно набуває чинності.