Як оформити статтю в списку літератури

Як оформити статтю в списку літератури

Щоб ваша робота була оформлена правильно, потрібно ретельно підійти до формування списку використаної літератури. Що робити з книгами і посібниками, цілком зрозуміло, а ось оформлення статті може викликати деякі труднощі.

Вам знадобиться

Інформація про статтю, текстовий редактор.

Інструкція

  1. Уточніть прізвище та ініціали автора статті. Оформлення статті в списку літератури має починатися саме з прізвища автора. Після неї через пробіл вкажіть ініціали. Наприклад: Іванов І.І. Не забудьте, що після кожного ініціала ставиться крапка. Якщо авторів декілька, вкажіть їх через кому: Іванов І.І., Петров П.П.
  2. Напишіть з великої літери назва статті, не використовуючи лапок. Між вже зазначеними ініціалами і назвою статті ніяких розділових знаків бути не повинно, крім точки після ініціалів останнього автора. Ви повинні прийти до такого результату: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце?
  3. Вкажіть назву журналу або видання, де була опублікована використовувана вами в роботі стаття. Назва видання пишеться без лапок. Між найменуваннями статті та виданням поставте пробіл, два слеша, нахилених в праву сторону, і знову прогалину. Приклад: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце? / / Наука.
  4. Напишіть далі рік видання, номер, в якому була опублікована стаття, і сторінки, на яких вона розташовується. Вказуйте ці дані через тире. Зверніть увагу на те, що при вказівці сторінок слід використовувати скорочення «с.», А не «стор». Стаття оформлена правильно, якщо вона має такий вигляд: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце? / / Наука — 2011 — № 6 — с. 14-15.
  5. Змініть порядок оформлення статті, якщо вона була взята з електронного джерела. У цьому випадку після року публікації в квадратних дужках вкажіть, що це електронний ресурс. Приклад: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце? / / Наука — 2011. [Електронний ресурс].
  6. Напишіть адресу, за якою розташовується вживаний вами стаття. Після URL вкажіть у круглих дужках дату вашого звернення до цього джерела. Кінцевий результат: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце? / / Наукова бібліотека — 2011. [Електронний ресурс]. URL: посилання (дата звернення 27.09.2011).

Корисні поради

Справжні правила регламентуються прийнятим 1 січня 2008 р ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Джерела