Як оформити студента на практику

Як оформити студента на практику

Оформлення практикантів в організацію завжди викликає багато труднощів, бо в трудовому законодавстві це питання прямо не впорядкований, певного алгоритму дій немає, поняття договору про проходження практики між практикантом і роботодавцем відсутня. Наступна інструкція допоможе роботодавцям відповісти на основні питання, які виникають при оформленні практикантів.

Інструкція

  1. Укладіть договір з навчальним закладом, який надає практиканта. У зв’язку з умовами договору, який укладають організація та навчальний заклад, роботодавець повинен створити необхідні умови для проходження студентом виробничої практики і забезпечити практиканта робочим місцем.
  2. Навчальний заклад в свою чергу гарантує дотримання студентом встановленої в організації трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
  3. Оформіть трудовий договір зі студентом, який проходить практику. Стандарт освіти передбачає два види практики: навчальну та виробничу. При проходженні навчальної практики студент зазвичай не займає робочу посаду, тому укладати договори необов’язково.
  4. Якщо ж робота відповідає характеристикам спеціальності, отриманої студентом, і на виробництві є вакансії, практиканта приймають у штат і як правило, укладають строковий трудовий договір.
  5. Якщо практикант ніде не працював, слід завести йому трудову книжку та оформити страхове свідоцтво державного пенсійного страхування.
  6. Якщо вакантних місць в організації немає, оформіть студента на роботу без зарахування в штат. У такому випадку трудовий договір між практикантом і організацією не укладається.
  7. По організації підписується розпорядження чи наказ про зарахування студентів на виробничу практику, в якому зазначаються час проходження практики, терміни, призначається керівник практики. У такому випадку на студента не покладається певна трудова функція, він виконує нескладні завдання для ознайомлення з виробництвом.
  8. Зверніть увагу, що студенти можуть проходити практику за місцем своєї основної роботи. У цьому випадку слід враховувати спеціальність, за якою навчався студент і займану ним посаду. У такій ситуації студент повинен надати в свій навчальний заклад документ, що підтверджує те, що він проходить практику за місцем своєї роботи.
  9. Після закінчення практики студенту необхідно видати характеристику, в якій вказується назва організації — місця проходження практики, дата початку та завершення практики, вид виконуваних практикантом робіт, інформація про норми виробітку, рекомендації про присвоєння кваліфікаційного розряду та ін