Як оформити суміщення професій з ініціативи працівника

Як оформити суміщення професій з ініціативи працівника

Якщо на підприємстві з’являється вакансія внаслідок звільнення працівника, інший співробітник вправі взяти на себе частину його обов’язків. Для цього йому слід написати заяву на ім’я директора, в разі згоди роботодавець повинен оформити додаткову угоду до трудового договору про суміщення посад, видати наказ. Фахівцеві, який поєднує професії, покладена доплата, яку встановлює керівник за згодою з працівником.

Вам знадобиться

- Документи працівника;
- Бланк наказу;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Штатний розклад;
- Посадова інструкція;
- Трудовий Кодекс РФ.

Інструкція

  1. Працівникові, який бажає виконувати частину посадових обов’язків звільнився або тимчасово відсутнього співробітника, необхідно написати заяву на ім’я директора компанії. У ньому йому слід висловити своє прохання про покладання на нього трудової функції іншого фахівця. Він вказує дату, з якою це потрібно зробити, і розмір доплати, яку він хотів би отримати за цю роботу. На документі працівник ставить свій підпис і дату його написання. У разі згоди директор організації повинен поставити в лівому верхньому кутку заяви візу, яка містить дату і підпис керівника.
  2. Складіть з працівником додаткова угода до трудового договору, пропишіть в ньому факт покладання посадових обов’язків звільнився або тимчасово відсутнього працівника. Вкажіть дату, з якої фахівець буде суміщати професії. Напишіть розмір оплати, яка буде винагородою за виконання трудової функції звільнилася посади. Попередньо ознайомте фахівця з професійними обов’язками вакансії, які закріплені в інструкції. Роботодавець вправі скасувати поєднання в будь-який момент. Він повинен оповістити працівника про своє рішення за три дні до передбачуваної дати. Завірте додаткову угоду підписом співробітника, який поєднує посади, підписом директора підприємства, печаткою фірми.
  3. Складіть наказ, в шапці якого напишіть найменування компанії відповідно до статуту чи іншим установчим документом. Дайте наказом номер, дату, впишіть назву міста, населеного пункту, в якому діє організація. Тема документа в даному випадку повинна відповідати суміщенням професій. У розпорядчій частині наказу впишіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, займану ним посаду. Вкажіть розмір доплати відповідно до додаткової угоди, дату, з якої слід покласти обов’язки звільнився або тимчасово відсутнього фахівця. Завірте документ печаткою підприємства, підписом керівника або іншої уповноваженої особи.