Як оформити таблиці для диплома

Як оформити таблиці для диплома

Кожен вуз у своїх вимогах до оформлення диплома може встановлювати свої правила, тому що затверджених нормативних документів, що регулюють це питання, поки не створено. Проте, загальний вигляд повинен відповідати ГОСТ 7.32-2001, тому оформляти таблиці для диплома сміливо можете за такими правилами.

Вам знадобиться

- Текстовий редактор Microsoft Word;
- Методичні вказівки.

Інструкція

  1. На кожну таблицю в тексті робіть згадка (посилання), з коротким уточненням про вміст. Наприклад, пишіть: «витрата комплектуючих по підрозділах представлений у таблиці 1.2». Саму таблицю розташовуйте безпосередньо після тексту, в якому її згадали, або на наступній сторінці.
  2. Дайте кожній таблиці індивідуальний номер і назва, при цьому нумерація може бути наскрізна (по всьому диплому, наприклад, «Таблиця 8») або за розділами (по кожному розділу окрема, в цьому випадку перед номером таблиці вкажіть розділ, наприклад, «Таблиця 3.4» ). Для таблиць, поміщених в додатку, в номері повинно бути вказано позначення програми, наприклад, «Таблиця А.2».
  3. Слово «Таблиця» завжди пишіть повністю, без скорочень. Після номера через тире помістіть назва таблиці, крапку в кінці не ставте, наприклад «Таблиця 2 — Доходи фірми». Тема розміщуйте зліва над таблицею в один рядок, без абзацного відступу.
  4. Якщо вам необхідно перенести частину таблиці на іншу сторінку, заголовок з назвою пишіть тільки над першою частиною, а над іншими частинами вкажіть тільки номер, наприклад, «Продовження таблиці 2». Нижню горизонтальну риску під першою частиною при цьому не проводите. Якщо стовпці виходять за межу сторінки, то в другій частині повторіть боковик, а якщо виходять рядки — то головку таблиці. Можна також не переписувати назви стовпців або рядків, а замінювати їх відповідним номером. При цьому пронумеруйте перший рядок або стовпчик першій частині таблиці.
  5. Заголовки рядків і стовпців, а також самостійні підзаголовки, пишіть в однині і з великої літери. Якщо ж підзаголовки є продовженням заголовків, то починайте їх з малої літери. Усі записи повинні розташовуватися паралельно рядкам, але в разі необхідності пишіть назви стовпців перпендикулярно.
  6. Головку таблиці відокремте горизонтальною лінією, а рядки можете не відокремлювати, якщо це не заважає користуванню таблицею.

Зверніть увагу

Врахуйте, що у кожного вузу свої вимоги, що описують оформлення таблиць для диплома. Тому перед здачею диплому обов’язково прочитайте методичні вказівки свого навчального закладу.