Як оформити тематичну перевірку ДОУ

Як оформити тематичну перевірку ДОУ

Перевірки в дитячих дошкільних установах — явище досить звичайне. Вони можуть бути фронтальними, коли міський або обласний комітет освіти перевіряють всі напрямки роботи. Непоодинокі й тематичні перевірки. Тематика їх може бути будь-хто. Кожна така перевірка завершується складанням акта.

Вам знадобиться

- План перевірки;
- Програма виховання в дитячому садку;
- Методика роботи з дітьми по даній темі:
- Дані про стан здоров’я дітей;
- Перспективний і календарний плани роботи вихователів;
- Загальний план роботи дитячого садка:
- Дані про кваліфікацію персоналу і керівництва ДОУ:
- Акти попередніх перевірок;
- Дані діагностики дітей з даної теми;
- Дані про дошкільну установу;
- Нотатки про ваших спостереженнях в ході перевірки;
- Комп’ютер з текстовим редактором.

Інструкція

  1. Озаглавьте документ. Він називається «Акт тематичної перевірки дошкільного навчального закладу по такому-то напрямку». Вкажіть, хто проводив перевірку, її дату і тему.
  2. Перша частина будь-якого акта однакова для всіх перевірок. У ній вкажіть загальні відомості про дитячий садок. Це його назву, номер, тип, поштова адреса, відомча приналежність, режим роботи (цілодобовий, 12-годинний, короткострокового перебування і т. д.). Напишіть, скільки дітей повинно бути в садку за планом, скільки їх насправді, кількість груп, чи є серед них спеціалізовані, які саме і скільки. Вкажіть кількість дітей за списком у групі, яку ви перевіряли, і скільки чоловік було присутнє в день перевірки.
  3. У цій же частині дайте відомості про кадри. Вкажіть рівень освіти, адміністративний і педагогічний стаж завідуючої і методиста, кількість вихователів, рівень їх підготовки, де і як вони підвищують свою кваліфікацію. Окремо скажіть про кваліфікацію педагогів груп, в яких проходила перевірка. Якщо перевірка стосується музичного виховання або розвитку рухових навичок, напишіть, чи музичний або фізкультурний керівник і яка в нього кваліфікація.
  4. Опишіть завдання тематичної перевірки. Коротко сформулюйте основні положення актів попередніх перевірок. Це можуть бути, наприклад, виявлені недоліки, на усунення яких давалося певний час. Може бути перевірка і за результатами роботи, наприклад, за новою програмою. Це також необхідно відзначити. Розкажіть, які зміни ви помітили у порівнянні з минулими перевірками. Розкажіть більш детально про план і методи перевірки. Назвіть дати спостережень, бесід та діагностики. Запишіть їх результати.
  5. Розкажіть про рівень розвитку дітей за потрібною вам напрямку. Позначте їх знання, вміння і навички та відповідність їх Програмі виховання в дитячому саду. Характеристику діяльності дітей давайте в суворій відповідності з віковими особливостями цієї групи. Вкажіть, наскільки робота по даному напрямку впливає на загальний стиль поведінки дітей. При перевірці роботи з розвитку мовлення відзначте рівень спілкування, звукову культуру мовлення, граматична будова, активний і пасивний словник. Якщо ваше завдання — перевірка формування культурно-гігієнічних навичок, розкажіть про те, наскільки вільно діти одягаються, користуються столовими приладами, прибирають за собою, якщо вихователь їм не нагадує.
  6. Розкажіть про методику роботи педагогів. Оцініть календарний план за останні три місяці. Позначте відповідність планування Програмі виховання в дитячому саду. Розкажіть, наскільки в плані відображаються важкі для дітей навички та вміння, яку увагу приділяється їх розвитку. Вкажіть, чи відображаються основні завдання Програми по даному напрямку в повсякденній роботі.
  7. Окремо зупиніться на плануванні занять. В акті повинно бути зазначено, чи відповідає їхня кількість програмним вимогам. Розкажіть про структуру, про те, як відображається тема вашої перевірки у змісті комбінованих занять. Відзначте, наскільки педагоги дотримуються вимог до оформлення планів занять. Обов’язково повинні бути вказані назва, завдання, демонстраційний і роздатковий матеріал, хід та методичні прийоми. Розкажіть про планування роботи з даного напрямку в іграх і вільної діяльності. Зробіть висновки, давши загальну оцінку планування, його новизні та актуальності. Дайте свої рекомендації. У них можна вказати, що потребує коригування, а що рекомендується для поширення в якості передового досвіду.
  8. Охарактеризуйте умови роботи ДОП. В цей розділ входять відомості про дотримання гігієнічних вимог у групових приміщеннях і на території, наявність залів, спеціалізованих кабінетів, освітленість, режим провітрювання. Тут же вкажіть на наявність або відсутність ігор і посібників для роботи в даному напрямку. Відмітьте, які посібники є в методичному кабінеті для використання їх на заняттях і що є в групі для вільної діяльності дітей. Наведіть медичні дані про стан у дітей органів, важливих для роботи за темою перевірки. Відзначте, наскільки часто оглядають дітей окуліст, отоларинголог, хірург або педіатр, чи проводять вони консультації для батьків.
  9. Розкажіть, що має методичний кабінет дитячого освітнього закладу для роботи вихователів з цікавої для вас теми. Вкажіть приблизну кількість літератури в бібліотеці, наявність або відсутність власних методичних розробок. Розкажіть, чи є в садку наочні посібники, як вони систематизовані, наскільки відповідають сучасним вимогам і чи зручно ними користуватися. Відзначте, чи відбивається робота по темі на інформаційних стендах для вихователів.
  10. Дайте оцінку методичної роботи з вихователями. Відзначте, наскільки тема відображається у загальному плані роботи дошкільного навчального закладу. Розкажіть про форми методичної роботи, чи проводяться консультації, лекції, семінари, чи мають педагоги можливість підвищувати свою кваліфікацію на курсах і т. д. Зробіть загальні висновки. Дайте свої рекомендації.