Як оформити титульний лист презентації

Як оформити титульний лист презентації

Титульний лист презентації — це обличчя її автора, тому правильне оформлення презентації зможе бути додатковим бонусом до підсумковій оцінці. Презентація може бути у двох форматах — в електронному або в паперовому. У першому випадку оформити презентацію можна більш цікаво і оригінально з використанням елементів анімації.

Інструкція

  1. Презентація в електронному форматі. Зазвичай для презентацій використовують програму PowerPoint. У структурі цієї програми — слайди, перший з яких є титульним «листом». Найчастіше такі презентації носять більше розважальний характер, ніж діловий. Тут можна помістити безліч картинок, додати їм «рух» за допомогою анімованих елементів, зробити різноманітні схеми, таблиці тощо У цьому випадку презентація є додатковим мультимедійним матеріалом до виступу.
  2. Титульний слайд повинен містити назву теми, ПІБ автора і назва організації з позначенням відділу або найменування інституту з факультетом і номером групи учня.
  3. Презентація в паперовому форматі. Найчастіше презентація, роздрукована на аркушах необхідна для більш детального вивчення теми. Наприклад, на захисті дипломної роботи презентаційний матеріал роздають кожному присутньому педагогу в комісії екзаменаторів для ознайомлення з темою випускної роботи студента. Тут необхідно врахувати всі вимоги до оформлення титульного аркуша презентації дипломної роботи, відповідно до державного освітнього стандарту. На першій сходинці по центру аркуша формату А4 пишуть великими літерами повне найменування навчального закладу. Двома відступами нижче необхідно написати назву факультету учня. Потім ще нижче на відступ по центру великими літерами слід написати: «Роздатковий матеріал до випускної кваліфікаційної роботи». Після чого можна переходити до назви теми презентаційного матеріалу і збоку з лівого боку написати ініціали автора презентації, номер групи. Відступом нижче також з лівого боку написати ініціали викладача, який курирував вашу роботу і його науковий ступінь (доцент, кандидат наук).