Як оформити товарний звіт


 

Товарний відповідь являє собою документ, за допомогою якого можна відстежувати рух товарів між компаніями або продавцями. При цьому на підприємстві повинно бути уповноважена особа, яка несе певну матеріальну відповідальність за відправлене і отримана кількість продукції.Інструкція

  1. Надрукуйте у правому верхньому кутку шапку товарного звіту: «Уніфікована форма № ТОРГ-29». Нижче напишіть підстава формування документа: «Затверджена наказом Мінстату України» і далі вкажіть від якої дати дана підстава вступило в силу.
  2. Вкажіть повне найменування компанії з нового рядка в документі. Позначте структурний підрозділ. З правого боку від раніше зазначеної інформації, заповніть маленьку таблицю. Внесіть в неї необхідні коди: форму по ОКУД, по ОКПО, вид діяльності з ОКДП і вкажіть вид операції.
  3. Надрукуйте посередині листа: «Товарний звіт». Поруч запишіть порядковий номер документа. Далі в цьому ж рядку вкажіть дату складання звіту і відзначте дати, з яких починається і закінчується звітний період.
  4. Напишіть нижче: «Матеріально відповідальна особа» і поруч внесіть ПІБ та посада цієї людини. У цьому ж рядку, з правого боку вкажіть табельний номер.
  5. Зробіть таблицю. У першій колонці, в шапці напишіть: «Найменування товару». Другу колонку розділіть на дві рівні частини і надрукуйте їх назва в самій першому рядку: «Документ». Далі в першому стовпці цієї колонки напишіть «дата», а в другій «номер». Третю основну колонку назвіть «Сума». Поруч відзначте, в яких одиницях буде вказана сума (наприклад, в рублях).
  6. Напишіть найменування останньої колонки: «Відмітки бухгалтерії». Після цього внесіть всі необхідні відомості в отриману таблицю. Позначте залишок на початок, а потім на кінець звітного періоду і вкажіть суму приходу. Дві останні рядки таблиці присвятіть підсумковим розрахунками по приходу і залишкам товару.
  7. Передайте звіт на перевірку в бухгалтерію. Беручи звіт, головний бухгалтер в присутності особи, яка склала даний документ, повинен перевірити, чи всі зазначені документи в звіті прикладені до нього в дійсності, чи відповідають дати цих документів звітного періоду і чи правильно оформлений сам товарний звіт. Потім бухгалтер розпишеться в обох примірниках наданого звіту в його приймання і вкаже дату.