Як оформити трудову книжку за власним бажанням


 

При звільненні працівника за власним бажанням роботодавець зобов’язаний оформити йому трудову книжку належним чином і видати її в день звільнення. Співробітникові також необхідно провести розрахунок всіх належних йому виплат. Керуватися при цьому слід законодавчими нормами.


Вам знадобиться

— документи працівника;
- Трудова книжка працівника;
- Документи організації;
- Трудове законодавство;
- Бланки відповідних документів;
- Заява про звільнення працівника.

Інструкція

  1. Коли ви отримали від співробітника заяву про звільнення, ви не має права відмовити йому. Як правило, законодавчими нормами встановлено, що працівник повинен відпрацювати два тижні. Протягом цього періоду в будь-який момент ви можете відкликати заяву, якщо працівник передумав звільнятися, і ви згодні залишити його на своєму робочому місці. Ви також вправі оформити звільнення навіть у день написання заяви. Для цього потрібна згода роботодавця та бажання фахівця.
  2. Іноді працівник перед тим як звільнитися з посади, бажає відгуляти основна відпустка. Таке можливо за законодавством, але на це потрібна згода роботодавця. Якщо ви прийняли позитивне рішення і дали цю можливість звільняється співробітнику, то слід видати наказ про надання щорічної оплачуваної відпустки. В останній робочий день перед його початком вам потрібно внести в трудову книжку фахівця запис про звільнення. Поставте порядковий номер, дату, яка повинна відповідати останнього дня відпустки. У відомостях про роботу зробіть посилання на норму трудового законодавства (звільнення за власним бажанням, угодою сторін, ініціативи працівника). Обов’язково завірте запис печаткою організації, підписом відповідальної особи. Також вам слід ознайомити працівника з записом про звільнення, де він повинен поставити свій підпис.
  3. У разі звільнення працівника і подальшого виходу у відпустку заяву ви вже відкликати не маєте право, навіть якщо співробітник передумає. Відгук неможливий ще тоді, коли відбувається переклад фахівця в іншу організацію, тому що між роботодавцями заздалегідь укладається угода.
  4. У заяві працівник повинен вказати дату, з якої він бажає звільнитися. Якщо вона випадає на вихідний або святковий день (не завжди співробітники користуються календарем), оформити трудову книжку і видати належні виплати вам слід в останній робочий день перед датою, написаної в заяві, що закріплено у статті 84 Трудового кодексу РФ.