Як оформити учнівський проект

Як оформити учнівський проект

Навчальний проект — це робота над конкретною, найчастіше соціально-значущою проблемою. Учасники проекту виконують ряд взаємопов’язаних завдань. Для їх виконання виділяються ресурси, встановлюються терміни. Результати роботи над проектом оформляються у вигляді презентацій, сайтів, друкованих видань.

Інструкція

  1. Оформіть паспорт проекту: вкажіть назву вашої роботи, керівника, виконавців. Обов’язково вкажіть основний питання, рік розробки навчального проекту, перерахуйте навчальні теми, до якому ваш проект має відношення. Необхідно також визначити вік учнів, на яких розрахована ваша робота.
  2. Визначте і позначте в паспорті тип проекту (інформаційний, дослідницький, інформаційно-дослідницький, творчий, ігровий). Вкажіть тип проекту з предметно-змістовної характеристиці: монопроект (один предмет) або міжпредметний (об’єднує кілька навчальних дисциплін, предметів).
  3. Охарактеризуйте навчальну роботу з: кількістю учасників (індивідуальна, парна, колективна), строками (короткострокова, середня або довгострокова), характеру контактів учнів в процесі виконання проекту (Міжшкільна, внутрішньошкільних).
  4. Складіть коротку анотацію проекту. Розкажіть про свою роботу так, щоб зацікавити читачів, покажіть специфіку, значення саме вашої проектної роботи. Для цього розбийте текстовий документ вашої роботи на смислові частини, виділіть в кожній частині ключові думки, сформулюйте основні тези, перерахуйте головні проблеми, зробіть висновки.
  5. Оформіть візитну картку проекту. У візитці вказується: автор, навчальний заклад, тема, цілі проектної роботи. Також перерахуйте компетентнісний вміння та навички, які формуються в ході виконання роботи. Вкажіть завдання, які ви перед собою ставили. Опишіть які самостійні дослідження проводилися в ході виконання роботи. Назвіть предметні області, уражені проектом; форму оформлення результатів; охарактеризуйте програмно-технічне забезпечення роботи та критерії оцінки діяльності учнів.
  6. В ході виконання навчального проекту ведіть щоденник, в якому коротко описуйте, які види робіт ви виконували на кожному етапі. Складіть звіт на підставі щоденника. Попросіть керівника проекту написати рецензію.
  7. Підготуйте презентацію вашого навчального проекту. Вона повинна бути розрахована на публічний виступ із захистом проекту на науково-практичній конференції школи, району і т.п. Це свого роду творчий звіт про виконану вами роботі. Його можна оформити в паперовому вигляді. Але краще зробити електронну презентацію в програмі Microsoft Office PowerPoint. Продумайте переконливе і емоційний виступ.
  8. Якщо проект розрахований на інтернет-аудиторію, зробіть сайт, присвячений цій роботі, або відповідну сторінку на сайті вашої школи.