Як оформити в список літератури посилання

Як оформити в список літератури посилання

У будь-якій науковій роботі, чи то реферат, курсова, дипломна робота чи дисертація, оформлення відіграє таку ж важливу роль, як і зміст. Часто трапляється так, що на оформлення списку літератури і посилань йде не просто кілька годин, а кілька днів. Посилання на різні види джерел оформляються по-різному.

Інструкція

 1. Перший вид джерела — книга, навчальний посібник або наукова праця, яка написали від одного до трьох авторів.

  Оформляється він так: прізвище та ініціали автора, назва праці (з великої літери), місто, в якому була видана книга, точки і двокрапка, назва видавничого дому, рік видання, крапка, кількість сторінок, крапка.

  Приклад: Пропп В.Я. Морфологія «чарівної» казки. М.: Лабіринт, 1998. 256 с.
 2. Якщо книга складається з одного тому, але авторів у неї більше трьох, то на початку вказується назва книги, а потім один із авторів з позначкою [и др.]. При бажанні можна перерахувати всіх авторів, за помилку це зараховано не буде.

  Приклад: Професійне здоров’я оперативного персоналу АЕС: методи підтримки і відновлення / В.І. Євдокимов, Г.Н. Роддутін, В.Л. Марищук, Б.М. Ушаков, І.Б. Ушаков. М.; Воронеж: Джерела, 2004. 250 с.
 3. Стаття з журналу і газети оформляється за тим же принципом, що і книга (також грає роль кількість авторів). Різниця лише в тому, що назва статті та назву видання поділяють дві косі риси, ще потрібно вказувати номер видання.

  Приклад: Латиніна Ю. Л. Бюджет для бойовиків / / Нова газета. 2011. № 85. С. 9-10.
 4. Якщо ви використовуєте багатотомне видання, то потрібно вказати на засланні, який саме тому ви використали.

  Приклад: Соловйов В. С. Краса в природі: соч. в 2 т. М: Прогрес, 1998. Т.1. 355с.
 5. Велику частину інформації сьогодні доводиться брати з інтернету, електронні джерела інформації оформляються по-особливому. Спочатку вказується автор і назва публікації, потім, назву і тип електронного ресурсу. Після дається посилання на сторінку з текстом і вказується дата звернення до нього.

  Приклад: Приклад: Латиніна Ю. Л. Бюджет для бойовиків / / Нова газета [сайт]. URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2011/084/12.html (дата звернення: 04.08.2011).