Як оформити відгук з практики

Як оформити відгук з практики

Багато студентів, відповідно до програми навчання, проходять виробничу практику. І для отримання заліку чи оцінки з цього виду навчальної діяльності студент повинен надати відгук чи характеристику з місця проходження практики. Але як оформляти цей важливий документ?

Інструкція

  1. Складати текст повинен керівник практики, але в ряді випадків він довіряє це студенту. У незалежності від реального автора, відгук повинен бути оформлений від імені керівника.
  2. Почніть написання тексту з заголовка. У ньому має бути зазначена назва документа — «Відгук про переддипломної практики», або інше, якщо студент навчається не на останньому курсі. Також необхідно вказати повну назву організації, її форму власності, а також юридична адреса. Відомості можна почерпнути з будь-якого офіційного правового документа, випущеного організацією.
  3. В основній частині тексту опишіть, чим займався студент під час практики — його посада і функції, які він виконував під час роботи. Далі потрібно вказати терміни практики з точністю до дня, потім — думка керівника практики про теоретичних знаннях студента, отриманих у вузі. Потрібно відзначити не тільки гідності, а й недоліки теоретичної бази практиканта, якщо такі є. Потім необхідно розкрити тему практичних навичок студента, наприклад, здатність працювати з документацією, необхідними комп’ютерними програмами і так далі. Тут теж потрібно говорити і про сильні, і про слабкі сторони учня.
  4. Далі за підсумками роботи опишіть якості студента, які він виявив. Це можуть бути як особисті характеристики — комунікабельність, акуратність, так і професійні — вміння працювати в команді, здатність до навчання і так далі.

    Після цього керівник повинен дати адекватну оцінку роботі студента під час практики, беручи до уваги всі аспекти, описані в попередній частині відкликання.
  5. Наприкінці оглядів керівник повинен поставити дату, своє прізвище, ініціали, посада і підпис. Потім цей документ необхідно завірити в дирекції підприємства або у керівника відділу, якщо організація дуже велика.