Як оформити відгул

Як оформити відгул

За трудовим кодексом відгул — інший день відпочинку за виконання понаднормової роботи або за роботу у вихідні та святкові дні. Наймач вправі залучати співробітників до роботи у вихідні та святкові дні, а також до понаднормової роботи в екстрених і виняткових ситуаціях на підприємстві навіть без згоди на те даних працівників, але не більше 12 вихідних та святкових днів у році. Вагітних жінок, жінок які мають дітей віком до 3 років і громадян молодше 18 років не можна залучати до понаднормової роботи. За роботу понад покладений графіка виплачується подвійна оплата чи надається додатковий вихідний день.

Інструкція

  1. Для оформлення відгулу працівникові необхідно написати заяву з проханням надати відгул. У заяві вказати за який період переробленого часу надається даний відгул, і, в який день він буде використаний.
  2. Підписати цю заяву повинен керівник підрозділу та керівник організації.
  3. Представник кадрової служби зарезервує вашу заяву і підготує наказ про додатковий день відпочинку. З наказом вас ознайомлюють під розпис.
  4. У табелі обліку робочого часу цей день проставляється як вихідний.
  5. Порядок залучення працівників до роботи у вихідні, неробочі та святкові дні повинен бути відображений в правилах внутрішнього розпорядку підприємства і в положенні про оплату праці.
  6. Без належного оформлення відгулу за самовільне рішення відпочивати в певний день відгул не може бути наданий, і дане рішення працівника буде розглядатися як прогул. Тому відгул завжди необхідно правильно оформляти і узгоджувати з керівником підприємства.
  7. За сімейними обставинами та з інших поважних причин за письмовою заявою працівника може бути наданий відгул без збереження заробітної плати, тобто за свій рахунок. Дана заява також необхідно підписати у начальника структурного підрозділу та начальника підприємства. Підписати випущений наказ про надання дня відпочинку без збереження заробітної плати і тільки після цього скористатися даними отгулом.