Як оформити відповідь на претензію

Як оформити відповідь на претензію

Претензія — документ, що містить, як правило, вимоги про належне виконання умов договору, адресований однією стороною правовідносин до контрагента. Учасники угоди має право на свій розсуд домовиться про обов’язкове претензійному (досудовому) порядок вирішення спорів, що виникають з договору, залікованого між ними. Однак є й законодавчо закріплені випадки обов’язкового надсилання претензії до звернення в суд.

Інструкція

  1. У випадку недотримання претензионного порядку врегулювання спорів, якщо він передбачений законом для конкретного виду договорів, суд не стане розглядати заяву до надання доказів направлення претензії, а також її відхилення або залишення без розгляду.
  2. Обов’язковою форми відповіді на претензію не існує, однак, на практиці цивільно-правових відносин склалися певні правила ділового листування, у тому числі, і при направленні претензій і відповідей на них.
  3. Так, відповідь на претензію повинен містити дані про особу, її спрямовуючий і, відповідно, відомості про адресата. Також слід позначити реквізити договору, з приводу виконання якого спрямовується претензія та відповідь на неї. Наприклад, «Директору ВАТ« Ремзавад », 310098, м. Ставрополь, вул. Базметьева, 1 «а» Терентьєву А.В. від голови правління ЗАТ «Дорстрой» Анісіна Е.А., м. Ульяновськ, вул. Московська на претензію за договором № РА 4455 від 11.11.2010 р. ».
  4. Далі йде звернення і основний текст з описом доводів та заперечень на претензію, якщо такі є. Наприклад, «Шановний Олександре Володимировичу! Повідомляємо, що Ваша претензія вих. № 25-376 від 18.06.2010 р. про оплату заборгованості за договором № РА 4455 від 11.11.2010 р. розглянута. Вважаємо за необхідне пояснити, що відповідно до умов вказаного договору, оплата може бути проведена на розрахунковий рахунок виконавця, тільки після підписання сторонами акту приймання виконаних робіт. Проте в даний час доказів виконання ВАТ «Ремзавад» ремонтних робіт спрямованої Вам спецтехніки ще немає, підписані акти про приймання робіт відсутні ».
  5. У висновку викладається результат розгляду претензії, який миє бути позитивним чи негативним, наприклад, «на підставі викладеного, вважаємо Вашу претензію не підлягає задоволенню».

    Відповідь на претензію підписується уповноваженою особою.
  6. У разі неотримання відповіді на претензію у строк, встановлений для її розгляду законом або в інший розумний термін, або отримання негативної відповіді на неї, спір може бути переданий на розгляд суду.