Як оформити відпустку генеральному директору

Як оформити відпустку генеральному директору

Усі працюючі в організації мають право на щорічну оплачувану відпустку, генеральний директор не виняток. У багатьох виникає питання, як же оформити документи? Адже всі накази на відпустку підписуються саме їм. У практиці зустрічаються два способи оформлення відпустки керівнику.

Інструкція

  1. У статуті деяких організацій прописано, що питання про відхід у відпустку відносно генерального директора вирішує збори товариства. У цьому випадку, керівник повинен написати заяву про надання відпустки на ім’я голови зборів. Зміст даного документа приблизно таке: «Прошу розглянути на загальних зборах учасників про надання щорічної відпустки на (кількість днів) з (вказати період)».
  2. Учасниками зборів також має вирішуватися питання про те, хто буде заміщати директора під час відпустки. Рішення повинне бути оформлене у вигляді протоколу, який підписується всіма учасниками зборів.
  3. Якщо такий спосіб не вказаний в статуті, то заява від генерального директора не потрібно. Але повідомлення про відпустку він повинен підписати. Цей документ може бути складений начальником кадрів або іншою відповідальною особою.
  4. Після цього складається наказ про надання відпустки (форма № Т-6). Якщо рішення прийнято зборами, то цей документ повинен бути підписаний головою зборів. Якщо ж використовувався другий спосіб, наказ підписується керівником. В обох випадках він же повинен поставити підпис, що означає згоду.
  5. До того як генеральний директор пішов у відпустку необхідно вибрати і затвердити наказом його заміну. Якщо він має заступника, то тут особливих проблем немає. У першому ж випадку вибирається відповідальна особа, призначається, а також піднімається заробітна плата. Все це повинно бути прописано в наказі. Примірний наказ такий: «Наказую покласти обов’язки генерального директора (ПІБ) на термін (вказати період). Встановити на цей термін доплату (посада та ПІБ заступника), за тимчасове виконання обов’язків керівника організації у розмірі (сума цифрами) ».