Як оформити відпустку на три роки по догляду за дитиною

Як оформити відпустку на три роки по догляду за дитиною

На всіх підприємствах працівники кадрової служби стикаються з тим, щоб оформити співробітникам відпустку по догляду за дитиною, яких може бути тривалістю півтора і три роки. Для цього фахівцю необхідно написати заяву з проханням надати відпустку по догляду за дитиною до трьох років та компенсаційні виплати, а директору організації видати відповідний наказ.

Вам знадобиться

Документи працівника, свідоцтво про народження дитини, довідка з місця роботи другого з батьків, бланки відповідних документів, ручка, папір А4, печатку підприємства, документи організації.

Інструкція

  1. Заява напишіть на ім’я першої особи компанії. У шапці документа впишіть повне найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ініціали фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо фірми є індивідуальним підприємцем. Вкажіть прізвище, ініціали, посада керівника організації в давальному відмінку. Напишіть займану вами посаду відповідно до штатного розкладу, прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку.
  2. У змісті заяви висловіть своє прохання надати вам відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Вкажіть прізвище, ім’я, по батькові дитини, дату його народження, а також дату, з якої ви бажаєте отримати даний відпустку. Напишіть своє прохання призначити вам щомісячну допомогу по догляду за дитиною і щомісячну компенсаційну виплату. Відповідно до чинного законодавства з батьків, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до півтора років виплачується щомісяця допомога, що становить 40% від офіційної заробітної плати працівника, а до трьох років співробітнику покладена щомісячна виплата в розмірі 50 рублів. Поставте особистий підпис на заяві та дату його написання.
  3. Прикладіть до документа копію свідоцтва про народження дитини і довідку, видану другому батьку, про те, що він на місці своєї роботи не використовує даний відпустку, і щомісячну допомогу по догляду за дитиною йому не призначалося і не виплачувалося. Довідка повинна бути підписана директором фірми і завірена печаткою компанії.
  4. На підставі заяви керівник підприємства становить наказ, в розпорядчої частини якого надається відпустка по догляду за дитиною до трьох років. Другим пунктом призначте щомісячну допомогу по догляду за дитиною до півтора років, щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 50 рублів. Вкажіть терміни виплат допомоги та компенсаційних виплат. Третім пунктом покладіть відповідальність за виконання даного документа на головного бухгалтера організації здійснювати покладені працівникові виплати у строки виплати заробітної плати в компанії.
  5. Ознайомте з наказом під розпис працівника, якому надається відпустка по догляду за дитиною, головного бухгалтера підприємства. Документ підписується директором компанії, засвідчується печаткою фірми.