Як оформити відрядження у вихідні дні

Як оформити відрядження у вихідні дні

Для оформлення відрядження у вихідні або святкові дні роботодавцю необхідно скласти службове завдання, посвідчення про відрядження, наказ за формою Т-9 або Т-9а, а співробітнику по прибуттю з відрядження слід написати звіт про відрядження, заповнити авансовий звіт і здати його в бухгалтерію. Документально практично також оформляється відрядження в робочі дні, але відрізняється відрядження у вихідні дні тим, що оплачується вона в подвійному розмірі.

Вам знадобиться

- Бланки документів на відрядження;
- Документи працівника;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Ручка;
- Реквізити компанії, в яку направляється працівник.

Інструкція

  1. Керівнику структурного підрозділу слід написати на ім’я директора компанії доповідну записку, в якій вписати прізвище, ім’я, по батькові співробітника, що направляється у відрядження, займану ним посаду. Вказує причину, по якій потрібно відправити в інше місто працівника, а також ту причину, по якій виникла необхідність відрядити фахівця саме у вихідний або святковий день. Записка підписується керівником структурного підрозділу із зазначенням його прізвища та ініціалів і направляється на розгляд директору підприємства, який в свою чергу проставляє резолюцію в разі згоди з датою і підписом.
  2. Складіть службове завдання за уніфікованою формою Т-10а, впишіть найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові відрядженого працівника, назва займаної ним посади, структурного підрозділу. Вкажіть мета відрядження. Це може бути ведення переговорів, підписання документації. Напишіть термін відрядження в календарних днях: загальна кількість і виключивши час перебування в дорозі. На завданні розписується керівник структурного підрозділу та директор підприємства. Бланк завдання служить і для складання звіту про відрядження по прибуттю співробітника з відрядження. Даний документ працівник повинен написати в триденний термін.
  3. Складіть посвідчення за формою Т-10, куди впишіть найменування організації, до якої направляється працівник, назва міста, де вона розташована, країни, якщо це відрядження за кордон. Вкажіть необхідні дані співробітника і реквізити вашого підприємства.
  4. Складіть наказ за формою Т-9 або Т-9а (залежно від кількості співробітників, які направляються у відрядження). Впишіть дані працівника, назва компанії, куди він відряджається, коротко опишіть мета відрядження, а також вкажіть термін відрядження. Впишіть, що вихідні та святкові дні перебування у відрядженні будуть оплачені працівнику в подвійному розмірі або надані інші дні для відгулу, а вихідні оплачені в одинарному розмірі (на вибір відрядженого співробітника). Підписує наказ директор підприємства. Завірте документ печаткою організації та ознайомте працівника з ним під розпис.
  5. Якщо працівник буде перебувати у відрядженні тільки у вихідні та святкові дні, то даний факт потрібно зазначити в службовому завданні і посвідченні про відрядження.