Як оформити відсотки по позиці

Як оформити відсотки по позиці

Деякі організації в процесі господарської діяльності набувають будь-які цінності за рахунок грошових сум, отриманих за договором позики. Як правило, за користування позиковими грошима потрібно платити відсотки. Звичайно, такі витрати необхідно відображати в бухгалтерському та податковому обліку.

Інструкція

 1. Спочатку слід зауважити, що сума відсотків вказується в договорі позики, тобто розмір процентної ставки за користування грошовими коштами повинен бути прописаний в умовах нормативно-правового документа. Також ви можете скласти графік оплати відсотків, який буде служити доповненням до договору.
 2. Якщо ви використовуєте позикові гроші для придбання основних засобів, але відсотки нараховані до надходження цінностей, то вони входять до складу фактичної собівартості продукції. Ну а якщо після, то суми відсотків входять в операційні витрати.
 3. При обліку таких операцій зробіть проводки:

  Д51 «Розрахунковий рахунок» або 50 «Каса» К66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» або 67 «Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках» — отримано позику;

  Д60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» К51 «Розрахунковий рахунок» або 50 «Каса» — оплачено основний засіб за рахунок позикових грошей;

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — надійшло основний засіб;

  Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — врахований «вхідний» ПДВ.
 4. Якщо відсотки сплачені до надходження основного засобу, зробіть кореспонденції рахунків:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» або 67 «Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках» субрахунок «Відсотки» — відбита щомісячна сума відсотків за договором позики;

  Д 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» або 67 «Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках» субрахунок «Відсотки» К51 «Розрахунковий рахунок» або 50 «Каса» — оплачені щомісячні відсотки за договором позики.
 5. Якщо відсотки оплатили після придбання майна, відобразіть їх наступним чином:

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» або 67 «Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках» субрахунок «Відсотки» — нараховані відсотки за договором позики;

  Д 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» або 67 «Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках» субрахунок «Відсотки» К51 «Розрахунковий рахунок» або 50 «Каса» — відбита оплата відсотків за договором позики.
 6. У податковому обліку процент за договором позики враховуйте в складі позареалізаційних витрат. Але врахуйте, що туди входить лише та частина, яка є граничною (її розрахуйте за допомогою ставки рефінансування Центрального банку Росії).