Як оформити вихід з ТОВ засновнику

Як оформити вихід з ТОВ засновнику

Для того щоб одному із засновників товариства з обмеженою відповідальністю вийти з нього, йому необхідно написати заяву у вільній формі учасникам товариства. З моменту отримання ними даного документа учасник позбавляється своїх прав і обов’язків всередині компанії. Засновники заповнюють заяву за формою р14001 про припинення прав на частку цього учасника і здають його в податкову інспекцію.

Вам знадобиться

- Документи учасника, здійснює вихід з ТОВ;
- Документи компанії;
- Бланк форми р14001;
- Печатка організації;
- Аркуш формату А4;
- Ручка.

Інструкція

  1. Можливість виходу з товариства з обмеженою відповідальністю має бути прописана в установчих документах організації. Це дає право одній з учасників у будь-який час написати заяву. Даний документ повинен бути адресований засновникам підприємства, вказані їх прізвища, імена, по батькові у давальному відмінку. Учасник товариства, який вирішив вийти з нього, вписує своє прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку. У змісті заяви він висловлює своє бажання покинути товариство з обмеженою відповідальністю, вказує причину цієї дії, ставить на документі підпис і дату його написання.
  2. З моменту отримання заяви про вихід з товариства засновниками фізична особа, що написала його, позбавляється своїх прав і обов’язків. Учасники виплачують вартість частки вибулому засновнику.
  3. Заповніть заяву за формою р14001. На титульному аркуші впишіть повне найменування товариства з обмеженою відповідальністю згідно з установчими документами, ідентифікаційний номер платника податків, код причини постановки на облік, основний державний реєстраційний номер і дату його присвоєння. Поставте галочку у відомостях про учасників — фізичних осіб.
  4. На аркуші Г даної заяви відзначте пункт «Припинення прав на частку». Впишіть прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, дату і місце його народження. Вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серію, номер, код підрозділу, ким і коли виданий документ). Напишіть повністю адреса місця проживання (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, назва вулиці, номер будинку, корпусу, квартири).
  5. Завірте заповнену заяву у нотаріуса, уявіть його до податкового органу для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб.