Як оформити виписку з трудової книжки

Як оформити виписку з трудової книжки

Працівникам на підприємствах іноді потрібно видати витяг з його трудової книжки. На оформлення виписки має право кадровий працівник. Співробітнику необхідно написати заяву директору, який видає наказ. Документ направляється кадровикам, які на фірмовому бланку становлять виписку з трудової книжки цього працівника.

Вам знадобиться

Бланки відповідних документів, печатка підприємства, документи організації, документи працівника, ручка.

Інструкція

  1. Працівник пише заяву. У шапці документа вказує найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якщо організаційно-правова форма фірми — індивідуальний підприємець. Вписує прізвище, ініціали керівника організації в давальному відмінку, а також своє прізвище, ім’я, по батькові відповідно до документа, що посвідчує особу, назва займаної посади відповідно до штатного розкладу у родовому відмінку. У змісті заяви висловлює своє прохання видати йому виписку з трудової книжки. На документі ставить особистий підпис і дату його написання. Директор підприємства у разі позитивного рішення проставляє на заяві резолюцію з датою і підписом.
  2. Складіть наказ, надайте йому дату і номер. Підставою документа є заява працівника. Тема наказу відповідає можливості видачі даному співробітнику виписки з його трудової книжки. У розпорядчій частині покладіть відповідальність на кадрового працівника, який заповнює трудові книжки і веде їх облік відповідно до правил ведення трудових книжок, вкажіть займану ним посаду, прізвище, ім’я, по батькові. Право підпису наказу має директор компанії, який вписує своє прізвище, ініціали, запевняє документ печаткою фірми.
  3. На підставі наказу кадровий працівник на фірмовому бланку організації становить виписку з трудової книжки. У правому верхньому куті впишіть реквізити підприємства (повне найменування, адресу місця знаходження компанії, ОГРН, ІНН, КПП, номер контактного телефону).
  4. Посередині аркуша напишіть фразу «Виписка з трудової книжки», на наступному рядку «Дана», вкажіть прізвище, ім’я, по батькові працівника в давальному відмінку, а також займану ним посаду.
  5. У таблиці впишіть в хронологічному порядку відомості про попередні місця роботи за необхідний період відповідно до записів у трудовій книжці. Вкажіть дати прийому / звільнення, у відомостях про роботу факт прийому / звільнення. У підставах напишіть номер і дати відповідних документів. Так як працівник в даний час у вас працює, у відомостях про роботу після запису про прийом на посаду у вашій організації впишіть фразу «працює по теперішній час». Підставою цього запису буде служити табель обліку робочого часу.
  6. Виписку з трудової книжки підписує особа, відповідальна за ведення та облік трудових книжок, із зазначенням займаної посади, прізвища, ініціалів. Документ завірте печаткою підприємства.