Як оформити виплату дивідендів


 

Щорічно за результатами фінансової діяльності акціонерне товариство зобов’язане проводити виплату дивідендів своїм акціонером. Дана операція оформляється згідно з установленими правилами і вимагає особливої ​​уваги з боку бухгалтера.


Інструкція

  1. Складіть річну фінансову звітність підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності. Прийміть її на загальних зборах засновників, яке на підставі даних балансу приймає рішення про виплату дивідендів.
  2. Визначте величину чистого прибутку та суму нерозподіленого прибутку минулих років, які вказуються в бухгалтерському звіті. Порівняйте дані величини з розміром статутного капіталу підприємства. Якщо чисті активи більше цієї величини, то засновники мають право прийняти рішення про виплату дивідендів за акціями. В іншому випадку ця операція може привести до банкрутства.
  3. Прийміть на загальних зборах засновників рішення про те, яка частина чистого прибутку піде на виплату дивідендів. Складіть протокол зборів, в якому відзначені дані моменти. Видайте наказ по підприємству, відповідно до якого бухгалтер зобов’язаний нарахувати відсотки по акціях всім учасникам товариства.
  4. Розрахуйте суму дивідендів, яка підлягає до виплати кожному власникові акцій. Як правило, даний розрахунок ведеться в пропорційному відношенні від загальної суми акцій. Проте в деяких випадках підприємство може прийняти рішення про свій метод визначення дивідендів, який в обов’язковому порядку прописується в статуті компанії.
  5. Оформіть виплату дивідендів в бухгалтерії. Для цього створюються відповідні розрахунково-касові ордери або платіжні документи. У бухгалтерському обліку ця операція відображається на дебеті рахунку 84 «Нерозподілений прибуток». У кореспонденції з ним може перебувати рахунок 75.2 «Розрахунки з засновниками по виплаті доходів» або рахунок 70 «Розрахунки з працівниками по оплаті праці». У разі відсутності прибутку дивіденди нараховуються тільки за привілейованими акціями і відображаються на дебеті рахунку 82 «Резервний фонд».