Як оформити виробничу практику

Як оформити виробничу практику

Виробнича практика — важливий етап в отриманні вищої освіти. Саме під час виробничої практики студент повинен отримати необхідні професійні навички. Виробнича практика проводиться на 4-м (рідше на 5-му) курсі вищого навчального закладу, а її оформлення, як правило, пов’язано з складанням звіту про практику, веденням щоденника, а також отриманням характеристики з місця проходження практики.

Інструкція

  1. Звіт по практиці являє собою документ, що містить інформацію про місце проходження практики, особливості виробничого процесу бази практики, а також рекомендації до вдосконалення виробництва, складені в результаті спостереження за виробництвом та участі в ньому. Він повинен співпадати з планом практики — списком завдань, що підлягають виконанню студентом за час проходження практики. Як правило, звіт підписується особою, що виконував роль керівника виробничої практики. Обсяг звіту зазвичай становить від 15 до 40 сторінок, в залежності від бази проходження практики.
  2. Щоденник практики — документ, що несе в собі інформацію про отримання та виконання поточних практичних завдань. Щоденник ведеться у відносно довільній формі і містить в собі графи: дата, завдання, підпис керівника. Кожне завдання повинно бути зазначено підписом керівника. Кінець щоденника також завіряється підписом керівника, і на нього, як і на звіт, ставиться печатка організації.
  3. Характеристика — документ, який складається керівником організації-бази виробничої практики. У ній відзначаються позитивні і негативні моменти, відмічені за студентом за час проходження практики. Характеристика, як правило, займає від однієї до двох сторінок тексту. В кінці характеристики керівник пише, яку оцінку за виробничу практику заслуговує даний студент. Характеристика завіряється підписом керівника та печаткою організації.