Як оформити вклад в статутний капітал

Як оформити вклад в статутний капітал

Щоб організації почати свою статутну діяльність необхідний початковий внесок, який вносять засновники. Це можуть грошові кошти, матеріали, основні засоби, цінні папери. Також такий внесок керівники можуть вносити протягом усього існування організації. Розмір такого капіталу вимірюється лише в рублях.

Інструкція

 1. Перш ніж змінити суму статутного капіталу необхідно провести збори, які затвердить цю зміну. Учасники повинні внести вклад протягом 2 місяців з дня рішення учасників. Після цього знову зборами затверджується сума збільшення статутного капіталу, але це має відбуватися не пізніше місяця після встановленого терміну.
 2. Якщо у вашому установчому договорі прописано, що статутний капітал залишається незмінним, то в цьому випадку вам необхідно його переробити. Для цього надасте до податкової інспекції нотаріально завірені документи в трьох примірниках, а саме:

  1. Заява про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи за формою Р13001. Нотаріус повинен завірити тільки перші 3 листа.

  2. Рішення зборів про збільшення статутного капіталу.

  3. Рішення зборів про зміну установчих документів.

  4. Змінена редакція установчого договору.

  5. Квитанція про сплату держмита

  6. Підтверджуючий документ внеску в статутний капітал
 3. Якщо внесок до статутного капіталу вноситься грошовими коштами і відбувається безпосередньо через касу підприємства, то це оформляється прибутковим касовим ордером. Якщо ж через розрахунковий рахунок, то підтверджуючими документами буде квитанція та виписка з розрахункового рахунку. Бухгалтер повинен зробити такі проводки: Д75 «Розрахунки з засновниками» субрахунок 1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу» К80 «Статутний капітал» (відображено суму вкладу), Д51 «Розрахункові рахунки» або 50 «Каса» К75 (внесення вкладу ).
 4. Якщо внесок здійснюється у вигляді основних засобів, то для цього слід провести оцінку цього кошти. Оцінити його може незалежна людина. Але слід враховувати, що така операція проводиться в тому випадку, якщо оцінювана майно перевищує 200 МРОТ. При передачі основного засобу повинен скластися акт про прийом-передачу ОС. Бухгалтер на підставі документів зробить запису: Д75 К80 (відображена заборгованість засновника згідно внеску до статутного капіталу), Д08 «Вкладення у необоротні активи» К75 (відображена вартість внесеного основного засобу), Д01 «Основні засоби» К08 (основний засіб передано в експлуатацію).
 5. Якщо вклад вноситься цінними паперами, то їх оцінювати повинен також незалежний оцінювач. Якщо, наприклад, цінними паперами є векселі, то права на них передаються згідно індосаментом. Бухгалтер повинен зробити проводки: Д75 К80 (відображена заборгованість засновника за внеском до статутного капіталу), Д58 «Фінансові вкладення» К75 (вклад здійснено цінними паперами).