Як оформити вкладиш до трудової книжки

Як оформити вкладиш до трудової книжки

Вкладиш до трудової книжки — окремий документ. Але, в той же час, він не є дійсним без трудової книжки, є додатком до неї. Заповнюється він тільки в одному випадку: якщо місця для записів у розділах «Відомості про роботу» і «Відомості про нагородження» не залишилося.

Інструкція

 1. Вкладиш до трудової книжки повинен видаватися роботодавцем.
 2. На першій сторінці вкладиша дублюються відомості про працівника, внесені в трудову книжку.

  У відповідні графи впишіть прізвище, ім’я та по батькові згідно з документом, що підтверджує особистість.

  Вкажіть дату народження співробітника.

  У графі «Освіта» вкажіть рівень освіти. Даний запис вноситься на підставі документів, які підтвердять здобуття освіти: диплом або атестат.

  У графі «Професія, спеціальність» впишіть професію співробітника, яка вказана в дипломі. Якщо даних про професії немає, залиште поле порожнім.

  Напишіть дату заповнення вкладиша. Датою заповнення вважається дата першого запису, внесеної в даний документ.

  Крім того, у вкладиші, також як і в трудовій книжці, на першій сторінці необхідно вказати прізвище фахівця, відповідального за заповнення трудових книжок, кадрового працівника, а також його підпис.

  В укладці також обов’язкова наявність особистого підпису співробітника.
 3. Записи у вкладиш вносяться аналогічно записам у трудову книжку. Нумерація записів продовжує нумерацію трудової книжки. У другій графі вказується дата внесення запису. У третій графі — заноситься запис про прийом на роботу, звільнення, переведення на іншу роботу, скороченні. При цьому, не допускається робити скорочення, наприклад, замінювати слово «стаття» на «ст.» В разі обгрунтування звільнення або скорочення. В останній, четвертій графі ставиться назва документа (Наказ), відповідно до якого внесено запис, дата його підписання і номер. У цій графі також не допускаються скорочення.
 4. При видачі вкладки необхідно зробити запис на внутрішній стороні обкладинки трудової книжки: «Видано вкладиш», вказавши його серію та номер. Ця операція повторюється під час кожної наступної видачі вкладиша. Не варто робити цю запис до заповнення вкладиша. Якщо була допущена помилка, вкладиш підлягає знищенню або в нього повинні бути внесені виправлення. Місця ж для штампа про видачу вкладиша може не залишитися.
 5. Внесіть до книги обліку руху трудових книжок запис про видачу вкладиша із зазначенням його серії та номера.
 6. Згідно з Інструкцією щодо заповнення трудових книжок, вкладиш повинен бути вшитий (а не вклеєна) в книжку, доповненням до якої він є. Цьому сприяє обкладинка, яка є у вкладиша. Тим не менш, вказівок, як саме це зробити, не дається. У більшості випадків вкладиш вшивається після останньої сторінки трудової книжки.