Як оформити журнал з техніки безпеки

Як оформити журнал з техніки безпеки

Згідно з Трудовим Кодексом РФ, обов’язком роботодавця є забезпечення співробітників, що працюють на його підприємстві, безпечними умовами праці. Параметри цих умов і вимоги до охорони праці працівників обумовлюються державними стандартами і СанПіН. Кожен працівник підприємства повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, проведення якого відображається в окремому журналі.

Інструкція

  1. ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартів безпеки праці» регламентує порядок проведення інструктажу з техніки безпеки. В ньому передбачені такі види інструктажу, як вступний або первинний, повторний та позаплановий. Крім цього, ті, хто зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, зобов’язані пройти стажування на своєму робочому місці, після якої вони отримують допуск на самостійне проведення таких робіт. Всі ці заходи повинні знайти своє відображення в журналі.
  2. У додатках 4 і 6 ГОСТ 12.0.004-90 дані зразки рекомендованих форм, за якими повинен заповнюватися журнал інструктажу. Рекомендаційний характер передбачає не строгу форму змісту журналу, але практика показує, що оптимальною для його ведення є таблична.
  3. До рекомендованих графам відносяться: дата проведення інструктажу, прізвище, ім’я та по батькові інструктують та інструктори, професія і посада інструктують, вид інструктажу, номери інструкцій, які були вивчені при проведенні інструктажу. В окремих графах слід передбачити місця для підпису інструктують та інструктори, а також посадової особи, уповноваженої дозволити допуск проінструктованого працівника.
  4. У тому випадку, якщо на підприємстві є особливі, шкідливі і небезпечні умови праці, в таблицю журналу з техніки безпеки слід включити додаткову графу, в якій необхідно відобразити термін стажування і підпис працівника та інструктори, які підтверджують її проходження.
  5. Журнал інструктажу з техніки безпеки можна замовити в друкарні або оформити його у загальному зошиті, самостійно підписавши всі графи. Він є робочим документом, тому його все станиці необхідно пронумерувати і прошнурувати. Кінці шнурівки виводяться на останній лист під задньою обкладинкою журналу. Їх необхідно обклеїти і зафіксувати. На наклеєною поверх них папері повинна стояти підпис людини, якій доручено ведення журналу, завірена печаткою підприємства. На останній сторінці повинна стояти напис, що вказує на кількість пронумерованих і прошнурованих сторінок.