Як оформити зміст


 

У підсумковій атестаційної оцінці курсової чи дипломної роботи велике значення має не тільки дослідна діяльність, але і оформлення наукового твору згідно ГОСТу. Зміст — перше, на що комісія звертає увагу при перевірці оформлення курсової.


Інструкція

 1. Зміст є другою сторінкою в дипломній роботі, воно йде відразу за титульним листом. Нумерація сторінок починається з змісту, це сторінка № 2.

 2. Тема «Зміст» пишеться великими літерами посередині першого рядка змісту.

 3. У зміст необхідно включити:
  - Введення;
  - Нумерований список глав і параграфів, з яких складається основна чатсь роботи;
  - Висновок;
  - Список використаної літератури.

  Додатковими пунктами можуть бути:
  - Примітки (розшифровка посилань в тексті на використану літературу);
  - Додаток (якщо ви використовували в роботі статистичні дані, ілюстрації, графіки).

 4. Кожен пункт змісту має бути позначений з вказівкою на конкретну сторінку в тексті наукового твору.

 5. З нової сторінки починаються Введення, Висновок, Список використаних джерел, Примітки та Програми.

  В основній частині роботи кожна глава починається з нової сторінки, а параграф друкується всередині голови — з заголовком, але на поточній сторінці.

 6. Зміст, правильно оформлене за ГОСТом, виглядає так:
  ЗМІСТ

  ВСТУП …………………………………………………………………. 2

  ГЛАВА 1 …………………………………………………………………….. 6

  1.1. ……………………………………………………………………………. 6

  1.2. …………………………………………………………………………… 14

  1.3. ………………………………………………………………………….. 22

  1.3.1. ……………………………………………………………………….. 22

  1.3.2. ……………………………………………………………………….. 32

  ГЛАВА 2 …………………………………………………………………….. 40

  2.1. …………………………………………………………………………… 40

  2.2. …………………………………………………………………………… 52

  2.3. …………………………………………………………………………… 64

  ВИСНОВОК …………………………………………………………….. 76

  СПИСОК ДЖЕРЕЛ ………………………………………………….. 81

  Список використаних джерел ………………………… 84

  ДОДАТОК ……………………………………………………………… 90