Як оформити звільнення директора компанії

Як оформити звільнення директора компанії

Звільнення генерального директора компанії може бути здійснено за ініціативою ради засновників у зв’язку з порушенням умов трудового договору керівником фірми чи інших неправомірних дій, які вказані в трудовому законодавстві, або за власним бажанням першої особи організації.

Вам знадобиться

- Документи директора;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Трудовий Кодекс РФ;
- Бланки відповідних документів.

Інструкція

  1. Якщо директор компанії вирішив звільнитися за власним бажанням, він повинен направити своє рішення у вигляді листа, адресованого раді засновників компанії. Даний документ необхідно переслати за місяць до фактичної дати звільнення.
  2. Якщо засновники підприємства згодні з рішенням керівника звільнитися, їм слід протягом місяця зібрати раду учасників і написати протокол про зняття з посади директора компанії. Даний документ повинні підписати голова та секретар установчих зборів, а також завірити печаткою організації.
  3. Якщо ж засновники не згодні з рішенням директора і не скликають рада засновників, то після закінчення місяця керівник компанії повинен видати наказ про звільнення, присвоїти йому дату і номер, завірити печаткою підприємства.
  4. Якщо ініціатором звільнення виступає збори засновників або єдиний учасник фірми, то рада засновників приймає рішення про зняття з посади директора цього працівника і розриває трудовий договір.
  5. Наказ має скласти голова ради засновників та поінформувати звільняється директора під підпис. Вкажіть дату і номер документа. Впишіть причину видання наказу та тему документа.
  6. У трудовій книжці директора зробіть запис про звільнення. У відомостях про роботу зробіть посилання на протокол або рішення про зняття з посади керівника. Підставою записи служить наказ. Вкажіть його номер і дату. Завірте запис печаткою організації та підписом особи, відповідальної за облік та ведення трудових книжок. Ознайомте директора із записом про звільнення під підпис.
  7. Звільнений директор складає акт передачі справ новому директору. У документі прописує перелік документів, у тому числі печатка підприємства, які знаходилися у відповідальності у керівника організації. З боку передавального особи підпис повинен поставити колишній директор, з боку приймаючої — новий директор.
  8. Звільненому керівнику слід заповнити заяву за формою р14001 про зняття повноважень діяти від імені юридичної особи без довіреності і здати з пакетом документів до податкової служби для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Джерела