Як оформити звільнення на пенсію

Як оформити звільнення на пенсію

У 1992 році втратив чинність закон про можливість припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця з працівником, який досяг пенсійного віку. В даний час звільнення у зв’язку з виходом на пенсію можливе або за власним бажанням працівника, або на загальних підставах нарівні з іншими співробітниками, згідно з відповідними статтями Трудового Кодексу Російської Федерації.

Інструкція

 1. Візьміть у працівника заяву про звільнення. Врахуйте, що при наявності в листі формулювання «прошу звільнити мене у зв’язку з виходом на пенсію», роботодавець не має права вимагати так званої відпрацювання протягом двох тижнів, а зобов’язаний звільнити майбутнього пенсіонера в термін, зазначений у заяві.
 2. Підготуйте проект наказу, згідно з написаним заявою за затвердженою формою Т-8. У наказі приведіть посаду, прізвище та ініціали працівника, дату звільнення, причину, статтю Трудового Кодексу. Дайте роз’яснення бухгалтерії про твір необхідних виплат:

  - Заробітна плата за фактично відпрацьований час;

  - Компенсація за невикористану відпустку;

  - Заохочення у вигляді грошової винагороди (якщо це передбачено локальними актами, колективним договором або вимогами профспілкового комітету).
 3. При необхідності складіть акт прийому-передачі справ та матеріальних цінностей.
 4. Після затвердження наказу про звільнення керівником організації або його повноважним представником підготуйте пакет документів, необхідних для видачі майбутньому пенсіонерові. Внесіть в трудову книжку запис «Звільнений (а) за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. Стаття 77, частина перша, пункт третій Трудового кодексу Російської Федерації », поставте дату звільнення та номер наказу. Заповніть відповідні графи в особистій картці працівника Т-2, в Книзі реєстрації звільнень, в Журналі руху трудових книжок.
 5. Минулий робочий день ознайомте працівника з текстом наказу про звільнення і з записом у трудовій книжці. Видайте на руки під розпис у відповідних журналах трудову книжку та копії відомостей персоніфікованого обліку.