Як оформити звільнення у зв’язку зі смертю


 

Коли на підприємстві необхідно звільнити працівника у зв’язку з його смертю, слід використовувати норми трудового законодавства, які регулюють порядок оформлення припинення трудових відносин за обставинами, які не залежать від волі сторін. Для цього потрібно скласти наказ, на підставі якого внести запис у трудову книжку працівника. Бухгалтерія повинна провести розрахунок виплат, які разом у трудовій видаються родичам померлого фахівця.Вам знадобиться

— документи працівника;
- Свідоцтво про смерть співробітника;
- Документи підприємства;
- Бланк наказу за формою Т-6;
- Кадрові та бухгалтерські документи.

Інструкція

  1. У разі смерті співробітника керівнику структурного підрозділу, де він виконував свою трудову функцію, слід написати на ім’я генерального директора доповідну записку. У документі зазначаються персональні дані померлого працівника, табельний номер, займана ним посада. У змісті записки прописується причина її складання — смерть фахівця, а також рішення, яке необхідно зробити в зв’язку з цим — оформити звільнення. До документа слід додати копію свідоцтва про смерть працівника. Доповідна записка нумерується, датується керівником відділу (служби), візується директором компанії.
  2. Підставою для складання наказу про звільнення (використовується форма Т-6) померлого працівника є свідчення про його смерть (або його копія), видане найближчим родичам. Як і будь-який інший розпорядчий документ, наказ про звільнення повинен містити назву організації, міста її розташування. Пронумеруйте, датують документ. Впишіть тему наказу, яка в даному випадку буде відповідати звільненню. Вкажіть причину складання документа, нею буде смерть співробітника. У змістовній частині напишіть персональні дані фахівця, посаду, назву відділу, де він виконував свої посадові обов’язки, табельні номер. Проведіть завірення наказу підписом директора, печаткою фірми. У рядку ознайомлення вкажіть неможливість підписання спеціалістом розпорядчого документа.
  3. Бухгалтер за розрахунками заробітної плати повинен нарахувати суму виплат, належних працівникові при звільненні. До них відносять оплату за невикористану відпустку, за фактично відпрацьований час. Дані вносяться в записку-розрахунок за формою Т-61.
  4. В особовому рахунку ставиться дата звільнення, яка відповідає числу, місяця і року смерті працівника, зазначеному у відповідному свідоцтві.
  5. Особиста картка померлого співробітника закривається, а в його трудовій книжці вноситься запис про звільнення з посиланням на статтю 83 Трудового Кодексу РФ. Запис завіряється підписом відповідальної особи, печаткою організації.
  6. Грошові кошти та трудова книжка видаються найближчим родичам працівника. Необхідно враховувати, що такими визнаються подружжя, батьки, діти.