Як оформити звіт по виробничій практиці


 

Звіт по виробничій практиці оформляється студентами за результатами її проходження. В ньому відображаються: виконана програма практики, отримані знання в досліджуваних областях, відомості про виконувані роботи, характеристика підприємства. Корисно включати в звіт свої пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, методи підвищення показників ефективності.Інструкція

  1. При складанні звіту по виробничій практиці дотримуйтеся наступної структури. Спочатку оформите титульний лист. На ньому вкажіть найменування підприємства, де проходила ваша практика; назва навчального закладу; ваші П.І.Б.; дані куратора на підприємстві і викладача навчального закладу. Далі слід зміст, вступ, графік проходження виробничої практики. Графік складайте тижнями із зазначенням дат і виконаних робіт на підприємстві. Наприклад, 01.11 — знайомство зі структурою організації, введення в посаду.
  2. В основній частині звіту описуйте діяльність організації, основні питання, порушені під час проходження практики згідно з планом, виданому навчальним закладом. Закінчіть основну частину розбором індивідуальних завдань, які були вами виконані. У висновку зробіть висновки по господарської діяльності організації, озвучте ваші пропозиції щодо поліпшення роботи структурного відділу, в якому ви проходили практику. Завершується звіт списком використаної літератури, додатком документів, дані з яких були використані у звіті.
  3. Звіт по виробничій практиці повинен послужити надалі основним інструментом для написання дипломної роботи. Складаючи звіт та вибираючи підприємство, враховуйте специфіку діяльності організації, доступність основних документів, які знадобляться для розрахунків. Як правило, під час проходження практики зі студентом укладається строковий трудовий договір, а в ньому може бути пункт щодо нерозголошення комерційної таємниці.
  4. У багатьох організаціях, наприклад, таких як банки, великі промислові підприємства, вам не нададуть потрібні для написання звіту документи, оскільки вони становлять комерційну таємницю. В цьому випадку переглянете тему дипломної роботи або вибирайте організацію простіше.