Як оформити звіт про переддипломної практиці

Як оформити звіт про переддипломної практиці

Після закінчення переддипломної практики студенту необхідно здати звіт своєму керівнику. Його зміст залежить від програми практики, тривалості та глибини вивчення питання. Як правило, звіт з переддипломної практики є основою для написання диплома.

Інструкція

  1. Звіт з переддипломної практики є практичну роботу, в якій викладаються результати дослідження діяльності підприємства. Він включає в себе теоретичний та практичний аспект питання, що стоїть в темі дипломної роботи. Звіт, як правило, виконують протягом періоду пригоди практики або після її закінчення, коли є весь обсяг необхідної для написання інформації.
  2. Звіт з переддипломної практики складається з декількох частин: титульного аркуша, бланка завдання, змісту, введення (1-2 сторінки), основної частини (25-30 сторінок), висновки (3-5 сторінок), списку використаної літератури (20-25 джерел ), додатків. Загальна кількість аркушів у звіті повинно складати не менше 30-35.
  3. У вступі звіту вказується найменування підприємства, на прикладі якого проведено дослідження, актуальність обраної теми, мети і завдання роботи, методи, використовувані при аналізі.
  4. В основній частині диплома має бути 2-3 розділу. В одному з них дається коротка характеристика підприємства, основи його діяльності, цілі роботи, результати діяльності, позиція на ринку.
  5. У другому розділі основної частини вказуються теоретичні основи дослідження, методи і способи вивчення питання, доцільність їх застосування. Тут студентом вибирається сукупність прийомів і методів, які, на його думку, можуть розкрити повноту вивчення теми.
  6. Третій розділ включає застосування обраних способів і методів вивчення для конкретного підприємства. У цьому розділі розраховуються необхідні показники, район їх використання, результати діяльності.
  7. Висновок дає можливість зробити висновок про виконану роботу, виявити недоліки, наявні на підприємстві, а стаж його сильні сторони. У цій частині звіту вказуються результати дослідження, шляхи вдосконалення діяльності підприємства.
  8. Як правило, до звіту з переддипломної практики додається відгук керівника практики від підприємства. У ньому відзначається актуальність обраної теми, достоїнства і недоліки звіту, полона розкриття питання. Відгук підписується керівником практики і закріплюється печаткою підприємства.