Як оформити звіт з педагогічної практики

Як оформити звіт з педагогічної практики

Під час навчання студентам багатьох спеціальностей серед інших видів практики необхідно проходити і педагогічну. І як підсумок своїх практичних занять студент повинен написати звіт для свого наукового керівника чи кафедри, де він пише диплом. Цей документ повинен бути наповнений правильним змістом і правильно оформлений.

Інструкція

  1. Уточніть у деканаті вашого факультету, чи є які-небудь спеціальні вимоги для оформлення звіту, що діють саме у вашому університеті. Якщо вони існують, дотримуйтеся їх, так як ваш звіт ви будете здавати саме до університету.
  2. Розпочніть підготовку звіту ще під час практики або безпосередньо після її закінчення. Так вам буде простіше згадати необхідні деталі вашої діяльності.
  3. Спочатку опишіть ту роботу, яку ви виконали на практиці. У цьому розділі не потрібно повторювати навчальний план, від вас вимагається тільки основний зміст — тематика занять; типи уроків, які ви проводили — лекції, практичні заняття, шкільні конференції, методи викладання, які ви використовували.
  4. Потім дайте відповідь на питання, чи відповідала ваша практика індивідуальним планом, який був встановлений для вас університетською кафедрою та приймаючої школою: провели ви досить занять, чи виконали ви всі типи робіт, передбачених для вас, як то — проведення уроку, перевірка контрольних робіт і домашніх завдань і так далі.
  5. Третю частину звіту присвятіть оцінці своєї роботи. Керівник вашої практики повинен написати для вас окремий відгук, а в своєму звіті ви насамперед відображаєте свої особисті враження. У цьому розділі ви можете описати свої труднощі, досягнення, а також те, наскільки робота в школі відповідала вашим уявленням про неї. Не прагніть ідеалізувати минулу практику. З цього розділу повинно бути зрозуміло, що ви винесли уроки з зробленого і підвищили свою кваліфікацію.
  6. У висновку підведіть підсумки своєї діяльності. Також ви можете висловити свої побажання щодо організації професійної практики в майбутньому.
  7. Після складання звіту ви повинні отримати підпис керівника практики. Після цього можете передавати документ в деканат вашого університету.