Як оформляти дисертацію

Як оформляти дисертацію

Для успішного захисту дисертації потрібно не тільки якісно проведене дослідження, але так само не меншою мірою правильне оформлення. Тому, коли ваша наукова робота закінчена і благополучно пройдена передзахист на кафедрі, не сподівайтеся, що тепер можна розслабитися. Для вас починається новий складний етап: збір всіх необхідних документів і остаточне оформлення дисертації перед захистом.

Інструкція

 1. Перше, що необхідно запам’ятати: всі дисертаційні дослідження оформлюються у точній відповідності з встановленим державним стандартом (ГОСТ 2.105-95.). Ймовірно, ця товста книга є і у вашому вузі теж, оскільки без неї не обходиться жоден дисертаційна рада. Правила оформлення стосуються не тільки змісту і структури роботи, але навіть таких дрібниць, як розташування тексту на сторінці, оформлення цитат і посилань, відповідний вид додатків і списку використаної літератури. І цим правилам необхідно слідувати досконально, оскільки зовнішній вигляд вашої роботи буде означати для вченої ради нітрохи не менше її змісту.
 2. Відповідно до існуючих правил, будь-яка дисертація повинна мати чітко визначену структуру, яка включає в себе наступні компоненти:

  • титульний лист;

  • зміст;

  • нормативні посилання;

  • визначення;

  • позначення та скорочення;

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновок;

  • список використаних джерел;

  • програми.

  Весь матеріал повинен бути викладений у відповідності із зазначеним переліком. Титульний лист так само оформляється за певним стандартом, який вам може повідомити Вчений секретар спеціалізованої вченої ради.
 3. Додатково до дисертації оформляється автореферат. За своєю суттю автореферат представляє короткий виклад роботи, тому його структура дублює структуру дисертації. У неї входять титульний лист, оформлений за встановленим стандартом, вступ, основна частина роботи, висновок, список опублікованих робіт, а так само резюме претендента і вихідні дані роботи.
 4. Для дисертаційних досліджень встановлено суворий стандарт в плані обсягу, перевищувати який вкрай не бажано. Для кандидатських дисертацій обсяг повинен становити 150 машинописних аркушів, надрукованих шрифтом Time New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Для докторських досліджень обсяг збільшено до 300 сторінок. Обсяг автореферату для кандидатської дисертації не має чітких меж, але він не повинен перевищувати 25-30 аркушів.
 5. Для допуску до захисту в вченої ради крім самого дисертаційного дослідження та автореферату від претендента потрібно ще цілий перелік документів, які подаються Вченому секретарю Ради. У цей список входять: особиста заява претендента, завізований головою вченої Ради; нотаріально завірена копія диплома про вищу освіту; довідка з відділу аспірантури про здачу іспитів на кандидатський мінімум; особистий листок з обліку кадрів з місця роботи у двох примірниках; 4 примірники дисертаційного дослідження; висновок провідної кафедри про дисертаційному дослідженні; автобіографія претендента.
 6. Після успішного захисту дисертації відбувається розсилка авторефератів. Для цього вам буде потрібно необхідну кількість авторефератів та список розсилки з вашим ім’ям та назвою роботи, підписаний секретарем ради. Після розсилки авторефератів один примірник дисертації та два примірники автореферату вирушають до бібліотеки вузу, де відбувався захист.

Корисні поради

Якщо є можливість, остаточний варіант дисертації перед поданням вченої ради бажано віддати на вичитку професійного коректора з метою пошуку пропущених помилок і стилістичних ляпів. Гладкий, повністю вивірений текст зробить значно краще враження на експертів.