Як оформляти додаткову угоду до трудового договору

Як оформляти додаткову угоду до трудового договору

Додаткова угода — це документ, що закріплює будь-які зміни у трудових відносинах, тобто зміни будь-якого пункту трудового договору. Трудовий договір регулюється статтею 67 ТК РФ і є двосторонньою угодою. Отже, будь-які його зміни повинні оформлятися з обопільної згоди. Документ підписується двома сторонами і є додатком до основного договору.

Вам знадобиться

- Письмове повідомлення;
- Письмову згоду працівника (якщо змінюються трудові функції або вводяться додаткові обов’язки);
- Додаткова угода у двох примірниках;
- Наказ.

Інструкція

  1. Про всі зміни в трудових відносинах роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника за два місяці до планованих змін. Співробітник повинен поставити на повідомлення свій підпис, яка означатиме, що він ознайомлений з майбутніми змінами.
  2. До трудовим договором може бути докладено стільки додаткових угод, скільки буде потрібно для зміни будь-якого пункту самого договору протягом всього терміну трудових відносин.
  3. Перед тим як ознайомити працівника з додатковою угодою, роботодавець повинен одержати від нього письмову згоду, про те що він не проти змін у трудовому договорі і згоден працювати на нових умовах. Згода потрібно тільки у випадках істотної зміни трудових функцій або при переведенні на іншу посаду, а також в інший структурний підрозділ або в іншу місцевість. У всіх інших ситуаціях підписання угоди і є згодою працівника.
  4. У додатковій угоді слід вказати число, місяць, рік складання, повне найменування організації, реквізити співробітника і його посада. Також внести номер основного договору, всіх пунктів, за якими відбулися зміни і підстави для проведення змін. Якщо по інших пунктах умови не змінюються, слід вказати що всі інші пункти основного договору рахувати без змін. В одному угода може бути зазначено кілька пунктів змін з докладним їх описом.
  5. Якщо зміни торкнулися оплати праці, то в документі вказується нова сума окладу або тарифної ставки і підстави для зниження або підвищення зарплати.
  6. При тимчасовому переведенні працівника на іншу посаду або при суміщенні основною посадою, необхідно вказати дату переведення, термін початку та закінчення виконання трудових функцій. Якщо термін не зазначений, то на підставі додаткової угоди переміщення вважається безстроковим.
  7. Документ підписується співробітником і роботодавцем. Один його примірник прикріплюється до трудового договору працівника і залишається у нього на руках, другий — у роботодавця. Додаткова угода без трудового договору не вважається дійсним.
  8. Роботодавець випускає наказ, в якому вказує всі зроблені зміни до основного договору, підстави для змін. Проставляє число і підпис. З наказом знайомлять співробітника і бухгалтерію, якщо зміни торкнулися підвищення або пониження зарплати.
  9. Якщо співробітник не підписує додаткову угоду або не згоден із змінами, він має право розірвати трудові відносини без належного терміну відпрацювання.