Як оформляти додаток

Як оформляти додаток

Документ та додатка до нього розглядаються як єдиний документ. Програми, на які є посилання в тексті документа, є його невід’ємною частиною. Оформити додаток до договору або іншого документа (положенню, наказу) має сенс, коли: — Доданий документ занадто об’ємний і включати всі його умови в документ недоцільно. Наприклад, як додаток можна оформити технічну документацію. — Передбачено тривалий термін дії документа. Його зміст може уточнюватися шляхом оформлення додатків до нього. При укладенні довгострокового договору поставки, конкретні дати поставок, асортимент, кількість, вартість, порядок доставки товарів може змінюватися. Конкретні умови кожної поставки будуть визначені в специфікаціях. У разі суперечності між додатками, застосовуватиметься з більш пізньою датою підписання. При оформленні додатка врахуйте наступні моменти.

Інструкція

  1. У документі мають бути пойменовані всі програми.
  2. На самому додатку вкажіть: додаток №, вказуємо його порядковий номер, дату укладення, а також до якого документу є додатком.
  3. Зв’язок між додатком і основним документом забезпечується однаковим найменуванням сторін.
  4. Всі додатки до договору повинні містити підписи уповноважених осіб та печатки.
  5. Документ та додатка до нього сброшюруйте, сторінки пронумеруйте і вкажіть їх кількість.

Зверніть увагу

При відсутності програми, коли в ньому визначені істотні умови договору, договір може бути визнаний неукладеним.

Корисні поради

Як додаток можна оформити акт прийому-передачі, переліки асортименту та кількості товарів, майна.