Як оформляти епіграф

Як оформляти епіграф

Епіграф — це короткий текст, який є висловом або цитатою, яка вказує його зміст або ставлення до нього автора. Джерелом епіграфа можуть стати літературні, наукові, релігійні твори, листи, мемуари, твори народної творчості.

Інструкція

  1. Епіграф в короткій формі виражає основну ідею твору, повідомляє читачам про головну тему, виражає його основне настрій, може попередньо охарактеризувати дійових осіб або дати уявлення про сюжетних лініях. Іншими словами, епіграф — це центральна думка твору, яка розвивається в ньому самому. Епіграфи з’явилися в літературі епохи Відродження, однак міцно увійшли в ній лише з письменниками-романтиками.
  2. Оформляється епіграф у правій верхній стороні листа без лапок. Прізвище автора, його ініціали після тексту епіграф не включаються в дужки, після них не потрібно ставити крапку. Іноді епіграфи поміщають ліворуч, але з великим відступом, приблизно на половину рядка основного тексту.
  3. Епіграф зазвичай набирають шрифтом меншого розміру, ніж основний текст. Краще якщо він буде виділений, наприклад, курсивом. Якщо епіграф є іноземний текст і його переклад, то їх набирають різними обрисами одного виду шрифту і розміру, найчастіше курсивом і прямим текстом. При цьому переклад відокремлюють від оригінального тексту пропусками.
  4. В кінці епіграфа ставиться розділовий знак, що підходить за змістом. Оскільки в більшості випадків епіграф являє собою незакінчену цитату, після нього ставиться три крапки. Текст епіграфа не потрібно брати в лапки. Якщо є посилання на джерело тексту епіграфа, вона набирається окремим рядком, виділяючи шрифтом, при цьому крапку на кінці не ставлять.
  5. Всі точки епіграф повинні бути приблизно рівної довжини. Часто у художніх творах поліпшеного оформлення епіграф до всієї книги поміщають на окремій смузі непарної після титулу, а епіграфи до її главам після назви кожної з них. Епіграф до всього твору може бути розміщений на першій текстовій смузі над першим заголовком. Епіграфи до частин твору обов’язково відокремлюються від рубрик і від тексту.