Як оформляти інструкції

Як оформляти інструкції

Інструкція — організаційно-правовий документ, відноситься до категорії затверджуються. Без правильно оформленої посадової інструкції ви не зможете накласти дисциплінарне стягнення на недбайливого співробітника. А при вирішенні спірного питання перший етап розгляду — вивчення посадової інструкції працівника. Також важко переоцінити значення інструкцій з охорони праці, розроблених для різних видів робіт.

Інструкція

 1. Будь інструкція повинна бути оформлена на бланку підприємства, де вказані всі основні реквізити: емблема підприємства (якщо така є), найменування (як повне, так і коротке), місце складання, якщо це не очевидно з назви. Приміром, ТОВ «Комфорт» — універсальна найменування, тому в бланку повинно бути вказано місце знаходження: г.Пермь або г.Евдаково, Оренбурзька область.

  Будь інструкція повинна затверджуватися або посадовою особою (керівником), або розпорядчим документом (наказом, розпорядженням). Гриф затвердження розташовується у правому верхньому кутку і складається із слів: ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок, розділових знаків); нижче — повне найменування посади затверджує особи; нижче — його підпис і розшифрування підпису, нижче — дата затвердження. Якщо інструкція вводиться в дію наказом, запис розташовується там же, її зміст буде виглядати: ЗАТВЕРДЖЕНО; нижче — наказом ТОВ «Комфорт»; нижче — від 02.05.2010 № 98.
 2. Наступний обов’язковий реквізит — заголовок. Він повинен розповісти, про що цей документ, містити вичерпну інформацію, але не бути надмірно довгим. Наприклад: інструкція з техніки безпеки при роботі на свердлильному верстаті марки «N».

  Далі слід зв’язний текст інструкції. Він поділяється на розділи, пункти і підпункти. Як правило, початок — це розділ «Загальні положення», де необхідно вказати мету, призначення документа, для кого він розробляється. Текст друкується від третьої особи, єдиного чи множини, російською мовою.

  Вимоги до паперу: формат А4, відступ зліва не менш 20мм, праворуч — не менш 10мм, зверху і знизу — не менше 20мм. Приклад першого листа посадової інструкції.
 3. Підписується Інструкції посадовою особою, відповідальною за розробку. При необхідності узгодження з зацікавленими службами (економічної, юридичної, охорони праці тощо) інструкція візується спеціалістами. Візи розташовуються нижче підпису відповідального за розробку і містять підпис, розшифрування підпису, дату; розташовуються в алфавітному порядку за прізвищем візує.

  Якщо інструкція іменна (наприклад, посадова інструкція), обов’язковий реквізит — ознайомлення. Ознайомлення відбувається після повного узгодження і затвердження документа. Зміст ознайомлення: «З інструкцією ознайомлений, підпис, розшифровка підпису, дата». Приклад другого листа посадової інструкції.