Як оформляти лист реферату

Як оформляти лист реферату

Реферат — це одна з форм наукових робіт. Вона дозволяє учневі чи студенту продемонструвати свої знання з обраної теми. Реферат пишеться і оформлюється відповідно до визначених стандартів. Ряд вимог пред’являється і до оформлення титульного листа реферату. Зупинимося на цих вимогах докладніше.

Інструкція

  1. Текст реферату повинен бути виконаний шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів. Цей шрифт повинен використовуватися при написанні, як основного тексту, так і титульного листа реферату.

    Текст на титульному аркуші повинен розташовуватися таким чином: розмір полів: лівого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнього — 20 мм, нижнього — 20 мм, інтервал між рядками — 1,5.
  2. На першому рядку титульного аркуша вказують найменування міністерства, до якого належить навчальний заклад, на наступній — найменування самого навчального закладу. Якщо реферат виконується у ВНЗ, на третьому рядку вказується найменування кафедри.
  3. Далі слід пропустити приблизно одну третину сторінки і надрукувати найменування виконуваного виду роботи (у нашому випадку — реферат). На наступному рядку вказується: «на тему:» після чого пишеться тема реферату. Всі зазначені написи вирівнюються по центру.
  4. Після вказівки теми реферату необхідно пропустити 2-3 рядки і перейти на вирівнювання тексту по правому краю. В наступному полі необхідно заповнити графи «Виконав» і «Науковий керівник (або Викладач:)». У першій зазначаються відомості про студента (учня): його прізвище, ініціали, номер групи або класу. У другій графі зазначається інформація про наукового керівника або викладача, його вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали. У деяких випадках рядком нижче додається поле «Оцінка». Про необхідність включення цієї графи на титульному аркуші реферату необхідно уточнити у викладача або методиста кафедри.
  5. На останньому рядку внизу листа необхідно вказати найменування міста, в якому розташований навчальний заклад, і рік, в якому виконана робота (дані відомості зазначаються через кому) Останній рядок також вирівнюється по центру.