Як оформляти літературу до курсової роботи

Як оформляти літературу до курсової роботи

Оформлення літератури до курсовик є однією з важливих частин роботи. Багато викладачів дивляться її в першу чергу, адже це база курсового твори. Грамотне оформлення списку літератури, в кінцевому результаті, позитивно позначиться на оцінці. У різних вузах різні вимоги до оформлення, але, тим не менш, існують загальні принципи складання списку літератури.

Вам знадобиться

Курсова робота, комп’ютер

Інструкція

  1. Перегляньте цілком курсову роботу і випишіть всю літературу, на яку є посилання. Якщо ви пишете без посилань, то відразу фіксуйте назву джерел окремо в процесі написання курсової. Не забувайте виписати не тільки назву і автора книги, але й видавництво, рік видання і кількість сторінок.
  2. Поділіть список на джерела та літературу. Джерела це те, на що спирається курсове дослідження. Ними можуть виступати закони, нормативні акти, історичні документи, монографії тощо Літературою є книги та видання, присвячені досліджуваному питання, в яких відображені думки людей, які вже зачіпали проблему, описувану в курсовому творі.
  3. Розбийте список літератури та джерел на розділи. Назви розділів можуть бути наступними: закони, нормативні акти, стандарти, періодична література, словники, монографії, література на іноземній мові, збірники тощо Те, як ви поділите ваш бібліографічний список, залежить від теми курсового твори.
  4. Існує кілька основних способів розташування літератури всередині розділів: алфавітний, систематичний, хронологічний. Виберіть один із способів. Якщо ви вибрали алфавітний, то розташуєте твори в алфавітному порядку або за прізвища авторів, або за заголовками, якщо вказівок на прізвища немає. Якщо в розділі кілька видань одного автора, то помістіть їх заголовки за алфавітом.
  5. При використанні хронологічного способу розташуйте літературу по роках публікації, починаючи від найбільш ранніх видань, і потім заносите їх у список за абеткою авторів або заголовків. Іноді доречно розподіл по місяцях.
  6. При систематичному способі виділіть декілька галузей або підрозділів і потім заносите літературу і джерела відповідно цьому розподілу в алфавітному порядку.
  7. Не забудьте пронумерувати видання всередині кожного розділу. Вказуйте не тільки автора і назву, але й видавництво, рік видання та номер сторінки, з якої використана інформація. Якщо видання відноситься до періодики, то вкажіть номер випуску.

Корисні поради

Перед тим як оформляти список літератури, порадьтеся зі своїм науковим керівником. Він проконсультує вас на предмет особливих вимог, що пред’являються до бібліографії у вашому вузі.