Як оформляти на роботу працівника

Як оформляти на роботу працівника

Порядок оформлення на роботу нового співробітника єдиний для всіх випадків. Приймається в штат фахівець пише заяву про прийом в організацію, з ним укладається трудовий договір, потім видається наказ про зарахування на роботу, а на його підставі робиться запис у трудову книжку.

Вам знадобиться

- Дані працівника для внесення до трудового договору (прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, ІНН, номер страхового свідоцтва ПФР, адреса реєстрації за місцем проживання та за наявності — перебування та фактичного проживання);
- Комп’ютер;
- Текстовий редактор;
- Принтер;
- Папір;
- Тексти типового наказу про прийом на роботу і трудового договору;
- Бланк трудової книжки.

Інструкція

 1. Після того як з кандидатом досягнута усна домовленість про працевлаштування і вирішено питання, коли він приступить до своїх обов’язків, йому необхідно написати заяви.

  Форма цього документа стандартна. Він пишеться на ім’я керівника організації із зазначенням посади, назви підприємства, прізвища та ініціалів першої особи і прізвища, імені та по батькові працівника повністю.

  Всі ці відомості наводяться у верхній частині заяви, що іменується «шапкою».

  У змістовній частині заяви розташовується прохання про прийняття на роботу із зазначенням посади та, якщо це має значення і відображено в трудовому договорі, підрозділи організації.
 2. З кожним працівником також повинні укласти трудовий договір. Типовий зразок можна знайти в інтернеті і спеціальній літературі з кадрового діловодства. Не забороняється його доопрацювання з урахуванням потреб роботодавця.

  Тільки не слід забувати, що цей документ не повинен обмежувати прав працівника, прописаних в Трудовому кодексі. При наявності ж в тексті таких положень співробітник без проблем може довести свою правоту в суді.

  Договір може містити відомості про робочому графіку, зобов’язання працівника і роботодавця, соціальні гарантії та ін При необхідності окремі документи, наприклад, посадова інструкція або перелік обов’язків, можуть бути оформлені як додатки до нього, вважаються його невід’ємною частиною.
 3. Прописується також розмір зарплати та інші істотні умови оплати праці.

  У договорі необхідно відобразити важливі дані працівника: прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ІНН, номер пенсійного страхового свідоцтва, адреса прописки і за наявності тимчасової реєстрації або фактичного проживання, при оплаті праці перерахуванням на картку — банківські реквізити.

  Ці дані зазвичай вносить від руки сам працівник.

  Договір повинен бути складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони, обидва — підписані і працівником та представником роботодавця і скріплені печаткою організації.
 4. Наступний етап — видання наказу про зарахування новачка на роботу. Він повинен мати номер і дату виходу і містити прізвище, ім’я та по батькові зачисляемого працівника повністю, посаду і при необхідності (якщо зазначено в трудовому договорі) підрозділ, а також дату, з якої працівник зараховується до штату.

  Документ завіряється підписом керівника організації або виконуючого його обов’язки та її печаткою.
 5. Після виходу наказу до трудової книжки працівника вноситься запис про прийом на роботу.

  Як заголовок у третій графі вказуються повне і при наявності скорочене назви організації. Нижче запису присвоюється черговий порядковий номер (наступний за найсвіжішою), в потрібних полях проставляється дата. У третій графі пишеться «Прийнятий на роботу …», вказується посада і, якщо фігурує в трудовому договорі, структурний підрозділ організації. У четверту графу вносяться назва (наказ чи інше, можна скорочено) та номер і дата виходу наказу чи іншого розпорядження про прийом на роботу.

Зверніть увагу

Якщо працівник працевлаштовується вперше і не має трудової книжки, її оформляє роботодавець.

При відсутності у працівника при первинному працевлаштуванні свідоцтва обов’язкового пенсійного страхування, його може оформити також роботодавець.

При відсутності у працівника місцевого медичного полісу той оформляється також роботодавцем.