Як оформляти реферат в школі

Як оформляти реферат в школі

Шкільне навчання передбачає різноманітні способи закріплення та перевірки пройденого матеріалу, в числі яких контрольні роботи, усні відповіді, практичні заняття, лабораторні роботи, а також невід’ємною частиною шкільного навчання є реферати. Реферат являє собою письмовий виклад матеріалу з конкретного питання з використанням декількох джерел літератури. Для того, щоб грамотно його оформити, необхідно знати основні правила оформлення робіт, встановлені міністерством освіти.

Інструкція

  1. Як оформляти реферат в школі
    Титульний аркуш. Зверху обов’язково вкажіть вищестоящу освітню організацію та назву Вашої школи.
  2. Посередині сторінки повинно бути написано слово «РЕФЕРАТ» і під ним його тема. Нижче праворуч пишеться прізвище та ініціали учня, який виконав роботу, і вчителі, її перевірив, а в самому низу посередині — назва Вашого міста і поточний рік.
  3. Текст реферату. Найважливіше — це дотримання розмірів полів сторінок (ліве 35 мм, праве — 10 мм, верхнє та нижнє — по 20 мм), міжрядкового інтервалу (полуторний) та шрифту (Times New Roman, 14 розмір). Не починайте нові параграфи з нової сторінки, краще, щоб вони йшли один за одним без перерв.
  4. Крім того, не виділяйте назви параграфів великими літерами, так як вони повинні бути написані звичайним способом. В кінці заголовка ніколи не ставте крапку.
  5. Як оформляти реферат в школі
    Смислові частини та висновки. Необхідно виділення основних понять жирним шрифтом, курсивом або підкресленням для найбільш легкого сприйняття тексту. Висновки оформлюються в кінці кожного параграфа узагальнюючим абзацом, який повинен починатися зі слів: «Таким чином ..», «Підбиваючи підсумки сказаного …»,« Тобто можна говорити про те, що …», «Узагальнюючи, слід зазначити , що …», «Отже, ми прийшли до висновку, що …».