Як оформляти робочу програму

Як оформляти робочу програму

Робоча програма являє собою шкільний нормативно-правовий документ, який характеризує організацію освітньої діяльності педагога і визначає обсяг, зміст вивчення, порядок викладання навчальної дисципліни. Вона складається відповідно державному освітньому стандарту.

Вам знадобиться

- Комп’ютер;
- Встановлена ​​програма MS Word;
- Освітній стандарт з певного предмету.

Інструкція

  1. Запустіть програму Word, створіть новий документ. На першій сторінці програми необхідно оформити титульний лист, в якому мають міститися такі обов’язкові елементи: назва міністерства, далі на наступному рядку назва школи. Також необхідна наявність грифів погодження із заступником директора та затвердження директором школи.
  2. Далі по центру введіть назву документа «Робоча програма …», тут вказується назва дисципліни, для якої потрібно оформити навчальну програму, а також клас, для якого вона призначена. Нижче вказується прізвище і категорія викладача / вчителя, який виконав дану програму.
  3. Введіть на наступному рядку по центру рік складання робочої програми. Зверніть увагу, що програма складається на п’ять років, а кожен рік її треба переглядати і, за потребою, вносити зміни і перезатверджувати. Додайте розрив сторінки, щоб наступний текст друкувався з нового аркуша, для цього виберіть меню «Вставка» — «Розрив сторінки», або натисніть сполучення клавіш Ctrl + Enter.
  4. Далі, щоб оформити робочу програму з предмету згідно з державними вимогами, оформіть пояснювальну записку. У ній потрібно викласти мета викладання дисципліни, основні складові предмета, форми контролю знань.
  5. Виконайте команду «Таблиця» — «Додати таблицю», щоб оформити зміст дисципліни. Таблиця повинна бути з наступними графами: номер, назву розділів і тим, всього годин, далі «У тому числі на» і розбийте її на 3 графи (уроки, тестові роботи, контрольні), приблизну кількість годин на самостійну роботу.
  6. Заповніть таблицю, внесіть спочатку розділи, в кожному — входять до нього теми. Для кожної теми вкажіть кількість годин, яку на неї відводиться. Також для складання робочої програми необхідно після кожного розділу вказувати форму контролю, зазвичай це тестування. В останньому рядку таблиці підсумуйте введені години, вони повинні відповідати навчальним планом школи.
  7. Виконайте форматування робочої програми. Використовуйте шрифт Times New Roman, 12 розмір. Міжрядковий інтервал — одинарний. Не допускається використання в тексті переносів. Абзацний відступ повинен становити 1,25 см, поля — по 2 см. Для всього тексту використовуйте вирівнювання по ширині, для тексту таблиці — по лівому краю, для заголовків встановлюйте вирівнювання по центру. Пронумеруйте всі аркуші програми, крім титульного, підпишіть самі і затвердите у керівництва, проставте на титульному аркуші друк школи.

Корисні поради

Візьміть за зразок вже готову робочу програму з іншого предмета, це позбавить вас від багатьох помилок і прискорить процедуру підписання програми.