Як оформляти специфікацію

Як оформляти специфікацію

Складання специфікації на виріб — процес, що вимагає підвищеної уваги з боку розробника. Вона являє собою список найменувань і позначень деталей і складальних одиниць, які входять до складу виробу. Крім того в специфікації вказується точна кількість матеріалів, стандартних та інших виробів, що застосовуються при виготовленні вузла. Весь текст специфікації повинен бути написаний креслярським шрифтом відповідно до ЕСКД.

Інструкція

  1. Підготуйте шаблон першого і наступного аркушів специфікації згідно ГОСТ 2.108-68. Шаблони являють собою аркуші формату А4, з зображеними на них таблицями з графами «Формат», «Зона», «Позиція», «Позначення», «Найменування», «Кількість» і «Примітка». У нижній частині листа повинна розташовуватися основний напис, в якій буде вказано прізвище розробника, перевіряючого та інші відомості про документ.
  2. Заповніть основний напис. Вкажіть прізвище розробника, перевіряючого, а також того, хто буде стверджувати специфікацію. Проставте порядковий номер листа і вкажіть кількість аркушів документа. Не забудьте останнім листом докласти лист реєстрації змін, шаблон якого можна знайти в ГОСТ 2.503-90. У цьому листі зазначаються зміни, які будуть вноситися в документ протягом усього часу його існування. Якщо вся специфікація вміщується на двох аркушах, то лист реєстрації змін не додається. Якщо кількість аркушів специфікації дорівнює трьом або більше, то додається лист реєстрації. Таким чином, у графі «Листів» основного напису не може стояти цифра «3» (або «2», без листа реєстрації, або «4» з листом реєстрації).
  3. Підпишіть розділи специфікації. Назви розділів пишуться в графі «Найменування» і підкреслюються тонкою лінією. Розділи специфікації йдуть у наступному порядку: «Документація», «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Стандартні вироби», «Інші вироби», «Матеріали», «Комплекти».
  4. У розділі «Документація» напишіть позначення та назви конструкторських документів, які випускаються на виріб. Першим, як правило, йде складальний креслення, потім інша супровідна документація, наприклад відомість специфікацій, технологічних документів, інструкції тощо
  5. Внесіть в розділи «Комплекси», «Складальні одиниці» і «Деталі» найменування і позначення відповідних вузлів або деталей, що входять у виріб. Розташовувати їх рекомендується в алфавітному порядку, а при однаковому поєднанні букв в позначенні — в порядку збільшення реєстраційного номера.
  6. Не забувайте вказувати позицію (номер, під яким стоїть деталь або складальна одиниця на кресленні), формат аркуша, на якому зображений креслення відповідної деталі. На складальні одиниці в специфікацію вводяться позначення їх специфікацій, тому для них в графі «Формат» проставте «А4».
  7. Заповніть інші розділи специфікації. У розділі «Стандартні вироби» запишіть вироби, виготовлені за міждержавними, державним та галузевим стандартам (наприклад, кріпильні вироби). У розділі «Інші вироби» записуються вироби, застосовані за технічними умовами (резистори, конденсатори і т.д.). У розділі «Матеріали» вказуються всі застосовані у виробі матеріали та їх кількість (папір, кабелі тощо).

Зверніть увагу

При оформленні специфікацій завжди залишайте додаткові рядки в кожному розділі. В умовах сучасного виробництва до складу виробу можуть вноситися додаткові деталі або вузли, які потрібно буде вписувати в специфікацію.