Як оформляти тези

Як оформляти тези

Тези — це невелика за обсягом, але дуже ємна за змістом стаття, яка зазвичай служить основою для доповіді на наукових конференціях. Самі тези готують для публікації у збірниках доповідей до конференцій. Оргкомітет конференцій зазвичай суворо обумовлює вимоги до оформлення та обсягом тез і не приймає до публікації ті, які оформлені невірно.

Вам знадобиться

- Комп’ютер;
- Програма Microsoft Word;
- Ваша наукова робота чи її начерки, наукова література, ілюстрації;
- Доступ до мережі інтернет;
- Особистий електронну поштову скриньку.

Інструкція

 1. Уважно прочитайте вимоги до оформлення тез для цікавить вас конференції (далі — Вимоги). Наприклад:

  - Обсяг роботи: від 2 до 10 машинописних сторінок формату A4 (може бути точно вказана кількість знаків з / без пробілів);

  - Шрифт: Times New Roman, кегль (розмір шрифту) — 12 або 14;

  - Міжрядковий інтервал: одинарний або полуторний;

  - Поля: ліве 2,5-3,17, праве 1,5-2, верхнє-нижнє 2-2,5 см;

  - Абзацний відступ: 1 см;
 2. Створіть новий документ в Microsoft Word відповідно до зазначених Вимог. Збережіть його під ім’ям [ПІБ автора. Тези. Назва роботи] у форматі. Doc або. Rtf
 3. Хороші тези складаються з:

  - Заголовка (ємного найменування роботи);

  - Інформації про автора / авторів колективі (ПІБ, поточний статус (студент, аспірант, співробітник), найменування вузу або місця роботи, адреса електронної пошти);

  - Короткого вступу, розкриває актуальність і новизну дослідження, його вивченість на сучасному етапі, а також основну мету роботи;

  - Основної частини, положень, підкріплених прикладами, їх аналізом і висновками з них;

  - Висновки, підсумовує всі висновки основної частини та відповідає на головне питання доповіді;

  - Списку використаної літератури;

  - Докладання як ілюстрації.

  Оформіть свої думки відповідно до цього плану і Вимогами. Збережіть зміни.
 4. В кінці роботи в алфавітному порядку у вигляді нумерованого списку вкажіть літературу, використану при підготовці до роботи в кінці роботи (від 2 до 7 наукових джерел) із зазначенням повних вихідних даних (ПІБ автора, назву видання, місто, видавництво, рік випуску, кількість сторінок ). Цитати в тексті беріть в лапки і робіть посилання на джерело у квадратних дужках всередині тексту з обов’язковим зазначенням номера джерела в списку літератури і конкретної сторінки. При посиланні на інтернет-джерело вказуйте повну web-адресу та найменування джерела. Збережіть зміни.
 5. Переконайтеся, що організатори дозволяють використовувати ілюстрації. Постарайтеся підібрати 1-2 якісні ілюстрації до тез, які б візуально підкріпили зроблені в роботі висновки.

  Ілюстрації доцільно надавати у вигляді окремих файлів наступних форматів:

  - Векторні зображення, створені в програмах CorelDRAW, Adobe Illustrator (розширення. Cdr,. Ai);

  - Зображення, створені в програмах Microsoft PowerPoint (розширення. Ppt) і в WinWord, в тому числі таблиця та графіки;

  - Растрові зображення у вигляді форматів. Jpg,. Tif.

  Графіки та рисунки мають бути чіткими, чорно-білими. Шапки таблиць не повинні виділятися ні кольором, ні шрифтом. Збережіть зміни.
 6. Ще раз перечитайте роботу. Виключіть наявність граматичних, орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок. Ще раз перевірте: поля, шрифт, інтервал, обсяг роботи. Збережіть зміни. Відішліть тези вкладеним файлом на адресу організаторів з обов’язковим зазначенням в темі листа найменування конференції. У тілі листа крім привітання та повідомлення про направляються тезах не забудьте вказати свої контактні дані для оперативного зв’язку з вами.

Зверніть увагу

- Самі кращі наукові тексти ніколи не побачать публікації, якщо їх автор не потрудиться «причесати їх» відповідно до Вимог організаторів конференції;

- Вікіпедія не є науковим джерелом.

Корисні поради

- Неухильно дотримуйтесь вимог організаторів;

- Не перевантажуйте текст складними граматичними конструкціями;

- Не використовуйте рідкі шрифти, виділення, курсив, якщо це не обумовлено організаторами;

- Не використовуйте інші формати документів, крім тих, що обумовлені в Вимогах;

- Не використовуйте табуляцію і автоматичні списки.