Як оформляти тітульнік

Як оформляти тітульнік

Кажуть, зустрічають по одягу. Ця приказка стосується не тільки зовнішнього вигляду випускника, а й оформлення його дипломної роботи. А починається вона завжди з титульного листа: своєрідною презентації наукової праці.

Інструкція

  1. Титульний лист друкується найчастіше 14 або 16 розміром шрифту, при цьому бажано вибирати полуторний міжрядковий інтервал. Стандартна вимога до шрифту — Times New Roman.
  2. Титульний лист є першою сторінкою атестаційної дипломної роботи, однак він не нумерується. Рахунок сторінок починається з утримання — це буде сторінка № 2.
  3. «Шапкою» будь-якого титульного аркуша буде вказівка ​​установи освіти, у стінах якого наукова робота була написана. При цьому великими літерами по центру рядка пишеться «МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»: головне управління освіти. Далі — просто з великої літери по центру рядка, без переносів, пишеться повна назва освітнього закладу, його статус. Після цього в «шапці» титульного листа потрібно вказати факультет і кафедру, на базі яких написана наукова робота. крапка не ставиться в кінці рядків «шапки».
  4. Нижче, абсолютно по центру титульного аркуша, великими літерами пишеться офіційна назва дипломної роботи. Наступною рядком буде класифікація роботи: наприклад, «Дипломна робота» або «Курсова робота».
  5. Під назвою роботи справа в стовпчик необхідно написати, хто виконав дану роботу (ПІБ повністю в називному відмінку, номер групи студента). Нижче — ПІБ наукового керівника в називному відмінку (досить вказати ініціали), його науковий ступінь.
  6. Пропустивши один рядок, у правому стовпчику потрібно вказати ПІБ рецензента і його науковий ступінь.
  7. Ще через рядок пишеться прізвище та науковий ступінь завідуючого кафедрою.
  8. Наступною рядком буде «Робота рекомендована до захисту:», решта викладачі допишуть ручкою на кафедрі.
  9. По центру нижньої рядка пишеться місто, в якому знаходиться ВНЗ та рік захисту диплома.

Корисні поради

На титульному аркуші зазвичай ручкою прописується дата здачі оформленої дипломної роботи на перевірку, розпис наукового керівника студента, а також допуск до захисту від завідуючого кафедрою.