Як оформляти загублену трудову книжку

Як оформляти загублену трудову книжку

Часто зустрічаються ситуації, коли люди втрачають свої трудові книжки. Буває й так, що ці документи страждають від надзвичайних ситуацій. Адже в них зафіксовані всі дані про роботу людини. Без трудової книжки громадянин не зможе підтвердити свій трудовий стаж при зверненні до пенсійного фонду РФ.

Вам знадобиться

чистий бланк трудової книжки, ручка, печатку підприємства, документи, що підтверджують трудовий стаж.

Інструкція

  1. Працівник сам не зможе відновити свою трудову книжку, яка б не була причина її відсутності. Ця дія зобов’язаний зробити роботодавець. Підставою є законодавство РФ.
  2. При втраті трудової книжки працівник пише заяву на ім’я директора фірми, в якій він працює, з проханням про те, щоб йому видали дублікат трудової книжки у зв’язку з її втратою. Працівник підписує цю заяву і ставить дату написання. Директор же на заяві ставить резолюцію. У резолюції вказується дозвіл керівника на отримання працівником дубліката трудової книжки, ставиться дата і підпис директора.
  3. Працівник відділу кадрів підприємства на першому аркуші чистого бланка трудової книжки пише слово «Дублікат», вписує повністю прізвище, ім’я та по батькові працівника, утерявшего трудову книжку. На підставі документа про освіту зазначається статус, професія за освітою.
  4. Працівник, які втратили трудову книжку, запитує з попередніх місць роботи трудовий договір, наказ про прийом на роботу або інший документ, що підтверджує факт роботи на конкретному підприємстві.
  5. Кадровик на підставі поданих працівником документів підраховує його загальний трудовий стаж. Кількість років, місяців, днів працівник відділу кадрів вписує на першому аркуші дубліката трудової книжки працівника, утерявшего трудову книжку.
  6. Працівник відділу кадрів на підставі поданих документів робить записи в дублікаті трудової книжки працівника в хронологічному порядку. Номер порядкового запису, дата прийому та дата звільнення працівника пише арабськими цифрами. У третій графі дубліката вносить запис про те, на яку посаду, структурний підрозділ і в яку організацію був прийнятий / звільнений даний працівник. У четвертій графі кадровик вписує номери і дати документів, що є підставою для конкретної запису.
  7. Кожен запис, внесена в дублікат трудової книжки, засвідчується печаткою цього підприємства, підписом особи, яка заповнила дублікат.